Od stycznia 2011r. Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" prowadzi bezpłatny program rehabilitacji słuchu i mowy oraz zapewnia specjalistyczną rehabilitację dla dzieci z implantami słuchowymi. Zapewniamy bezpłatną terapię słuchu i mowy.

Tylko u nas kabina ciszy spełniająca wymogi unijne! Nasza kabina ciszy daje możliwość wykonania badania w wolnym polu słuchowym.

 Rehabilitacja Słuchu i Mowy – co to jest?

Rehabilitacja Słuchu i Mowy w ośrodku lub oddziale dziennym obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczna opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentami mającymi problemy ze słuchem i/lub zaburzenia mowy. Zajęcia skierowane są również do dzieci
z niedosłuchem centralnym oraz dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, które mogą
towarzyszyć zaburzeniom słuchu i/lub mowy.
Rehabilitacja słuchu i mowy w ośrodku dziennym obejmuje w szczególności:
zielony wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną,
zielony świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdologopedycznej i logopedycznej,
zielony świadczenia z zakresu treningu słuchowego,
zielony świadczenia z zakresu usprawniania psychoruchowego pacjenta,
zielony świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologiczno-pedagogicznej,
zielony świadczenia z zakresu diagnozy i terapii surdopedagogicznej.

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej Twoje dziecko otrzyma specjalistyczną pomoc i tym bardziej zwiększysz jego szanse rozwojowe. Wczesne rozpoznanie problemów ze słuchem i/lub mową oraz podjęcie właściwych działań rehabilitacyjnych pozwoli na łatwiejsze zneutralizowanie pojawiających się nieprawidłowości rozwojowych.

W Centrum „In Corpore” uzyskasz poradę oraz możliwość pełnej diagnozy Twojego dziecka.

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Rehabilitacji Słuchu i Mowy?

Od stycznia 2011r. Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" prowadzi bezpłatny program Rehabilitacji Słuchu i Mowy. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w różnym wieku – także najmłodsze, od momentu wykrycia nieprawidłowości czy dysfunkcji, poprzez wiek przedszkolny czy też szkolny.

Rehabilitacja w naszym ośrodku obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne (psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, tyflopedagog, specjalista komunikacji wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista rehabilitacji poinplanowej, neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa, terapeuta metody Johansena, specjalista w zakresie terapii Biofidback, terapeuta rodzinny).

Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami z zakresu Rehabilitacji Słuchu i Mowy?

Dziecko musi posiadać skierowanie do ośrodka dziennego dla dzieci na rehabilitację słuchu i mowy oraz rozpoznanie. Skierowanie jest ważne przez okres jednego roku kalendarzowego.

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni NFZ:

- otolaryngologicznej
- otolaryngologicznej dziecięcej
- audiologii i foniatrii
- audiologicznej
- foniatrycznej
- neurologicznej
- rehabilitacyjnej

Treść:
Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci i dorosłych na rehabilitację słuchu i mowy
+ rozpoznanie (ICD-10)
+ ksero dokumentacji medycznej

W skład zespołu Centrum wchodzą wybitni specjaliści z zakresu audiologii i otolaryngologii dziecięcej oraz technicy diagnostyki audiologicznej. W naszym Centrum można skorzystać z profesjonalnej diagnozy słuchu i wykonać wszystkie niezbędne badania. Tylko u nas kabina ciszy spełniająca wymogi unijne! Nasza kabina ciszy daje możliwość wykonania badania w wolnym polu słuchowym.

Zespół Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” udzieli wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania dotyczące Rehabilitacji Słuchu i Mowy.

 

Terapia Tomatisa:

Terapia Biofeedback: