Jak mądrze towarzyszyć młodzieży w rozwoju społeczno-zawodowym oraz ich wyborach edukacyjno-zawodowych?

zielony Prowadząca: dr Danuta Krzywoń

 

Jesteśmy placówką, która oferuje rodzicom i ich dorastającej młodzieży  wsparcie w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej:
zielony pomagamy Wam, Rodzicom w tym trudnym okresie dorastania Waszych dzieci w podjęciu trafnej decyzji odnośnie wyboru  szkoły ponadgimnazjalnej, rozszerzeń na maturze czy kierunku studiów;
zielony przeprowadzamy badania pod kątem predyspozycji, preferencji,  zainteresowań, kompetencji, umiejętności i zdolności młodzieży;
zielony określamy obszary, w których Wasze dziecko wykazuje szczególne uzdolnienia i talenty oraz obszary, które wymagają stymulacji, by osiągnąć odpowiedni  poziom warunkujący powodzenie dziecka w dorosłym życiu;
zielony wydajemy honorowane przez placówki oświatowe opinie, które określają najlepsze obszary funkcjonowania Waszego dorastającego dziecka.

 

Zagadnienia:
1. Rozpoznawanie predyspozycji, preferencji,  zainteresowań, kompetencji, umiejętności i zdolności młodzieży.
2. Wsparcie w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zajęcia mogą być realizowane w wariantach :
Wariant I – zajęcia indywidualne zawierające pełną diagnozą preferencji i zainteresowań zawodowych (2 spotkania po 1.5 h, cena 1 spotkania – 150 zł, razem 300 zł)
Wariant II – zajęcia indywidualne, w tym diagnoza uproszczona preferencji i zainteresowań zawodowych (1 spotkanie 1.5 h, cena 150 zł)