Aktualne badania pokazują, że opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym. Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Integracja bilateralna jest indywidualnym programem ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat.

Program ma na celu poprawić następujące funkcje:
zielony poprawa schematu ciała i lepsza koordynacja,
zielony poprawa równowagi statycznej i dynamicznej,
zielony rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej,
zielony integracja międzypółkulowa,
zielony wielozadaniowość,
zielony poprawa integracji sensorycznej,
zielony rozwój automatyzacji ruchu,
zielony promocja zdolności fizycznych i poznawczych.

 

Poprawa wymienionych funkcji otwiera drzwi do polepszenia osiągnięć w nauce, wyższej samooceny i pewności siebie, a to przekłada się na interakcje społeczne.

Im więcej różnych rodzajów ruchu dziecko będzie wykonywało tym dokładniejsza będzie mapa ciała. Mózg może odnosić się do schematu ciała i reagować na zmiany w planie mapy, w taki sam sposób jak my używamy map do nawigacji w podróży. Im dokładniejsze są "mapy" tym łatwiej jest "nawigować" nowe nieznane ruchy ciała. (J. Ayres)

Zapraszamy!

20150906 084940