Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości. W metodzie tej chodzi o rozwój wszystkich funkcji poznawczych.

W jej zakres wchodzi:
zielony Terapia słuchowa – program „Słucham i uczę się mówić”.
zielony Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym - konkretnym i atematycznym - symbolicznym).
zielony Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
zielony Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń.
zielony Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.
zielony Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).
zielony Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).
zielony Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.
zielony Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu i motoryki dużej).
zielony Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).
zielony Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym).
zielony Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych).
zielony Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
zielony Ćwiczenia myślenia przez analogię.