INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU DR K.JOHANSENA IAS

KILKA SŁÓW O METODZIE JOHANSEN (IAS)
CZYLI CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.  


Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą „domowe” zewnętrzne słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Muzyka słuchana jest przez słuchawki przez około 10 minut dziennie, o stałej porze dnia. Postępy kontrolowane są co 4-10 tygodni, wtedy też podejmowane są decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy, dzieci potrzebują najczęściej 9 – 10 miesięcy.


Metoda ta zalecana jest w terapii z małymi dziećmi (od 3 roku życia, choć zdarza się również i u niemowląt) dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu. Stosowana jest w terapii osób:
zielony z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
zielony z dysleksją, problemami szkolnymi,
zielony z ADHD,
zielony z zaburzoną koncentracją uwagi,
zielony z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
zielony z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
zielony z porażeniem mózgowym,
zielony z nadwrażliwością słuchową,
zielony z  wadami genetycznymi,
zielony z autyzmem.

Zaletą tej metody jest:
zielony jej dostępność – możliwość wykonywania jej w domowych warunkach, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego,
zielony możliwość łączenia tej metody z innymi formami terapii jakimi jest objęte dziecko,
zielony odbywanie jej w warunkach zacisza domowego, optymalnych dla rozwoju dziecka
zielony koszty rozłożone w czasie

Korzyści z tej metody to m.in.:
zielony poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,
zielony lepsze przetwarzanie słuchowe,
zielony poprawa czytania,
zielony lepsze rozumienie języka,
zielony poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,
zielony poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),
zielony poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
zielony lepsze wyniki w nauce języków obcych.

 

Przydatne linki:

www.johansen-ias.pl