zielony    Dla kogo?
Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od  6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

zielony    Metoda Warnkego w kontekście dysleksji
Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.

zielony    Diagnoza
Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

zielony    Trening
W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym. Opracowany przez Freda Warnke trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:
1.    Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego.
2.    Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych.

Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Wykorzystanie metody Warnkego daje także możliwość dokładnego i systematycznego zapisywania oraz analizowania wyników treningu oraz tworzenia raportów dla rodziców i innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

Więcej informacji na temat metody Warnkego: www.metodawarnkego.pl

Centrum Diagnostyki i Terapii „IN CORPORE” oświadcza, iż nie prowadzi współpracy i nie utrzymuje żadnych relacji z Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „EDUCO”, znajdującym się w Tychach, przy ul. Sienkiewicza 21. Jednocześnie pragniemy oświadczyć, iż zamieszczenie przez powyższe Centrum na swojej stronie internetowej odesłania do oferowanych przez nas terapii zostało uczynione bez naszej zgody. Dodatkowo podkreślamy, iż wszelkie informacje sugerujące istnienie takiej współpracy  są nieprawdziwe.