Fizjoterapia to zbiór metod i możliwości usprawniających nie tylko ciało. Dobrze dobrana rehabilitacja ruchowa ma wpływ na poprawę funkcjonowania w sferze zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej, poznawczej, społecznej.  To nie tylko przywracanie lub modelowanie funkcji, korygowanie postawy i wprowadzenie prawidłowych wzorców ruchowych, ale także zwiększenie poczucia wartości, rozwój umiejętności manualnych, werbalnych oraz umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji społecznych.

Rehabilitacja ruchowa prowadzona w Centrum In Corpore oparta jest na rzetelnej diagnozie i indywidualnie stworzonym programie terapeutycznym, opracowanym dla każdego dziecka stosownie do jego możliwości psychoruchowych oraz założonych celów.  Program realizuje się w zespole terapeutycznym, co pozwala na kompleksowe i szybkie działanie w każdej zaburzonej sferze. 

Fizjoterapeuci bazują na uznanych neurofizjologicznych metodach rehabilitacji: PNF, NDT – Bobath, Vojty, prowadzona jest również terapia czaszkowo – krzyżowa oraz terapia SI. Szeroki wachlarz możliwości, wiedzy i umiejętności pozwala na efektywną pracę z dzieckiem niezależnie od wieku i stopnia ograniczeń ruchowych.