Terapia psychologiczna adresowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest formą pomocy zakładającą indywidualne podejście do każdej osoby. Rodzaj oddziaływań terapeutycznych realizowanych przez specjalistów zależy od indywidualnych potrzeb danej osoby. Terapia psychologiczna ma na celu poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej.

Z jakimi problemami można zgłosić się na terapię psychologiczną?
zielony całościowe zaburzenia rozwoju,
zielony nadmierna impulsywność,
zielony trudności w nawiązywaniu relacji z otoczeniem,
zielony trudności wychowawcze,
zielony trudności emocjonalne,
zielony niepowodzenia i trudności szkolne,
zielony zaburzenia nerwicowe,
zielony zaburzenia zachowania,
zielony trudności w radzeniu sobie ze stresem,
zielony funkcjonowanie z przewlekłą chorobą oraz problemy psychosomatyczne,
zielony zaburzenia związane z jedzeniem,
zielony kryzys związany ze stratą (rozwód, odejście bliskiej osoby, zmiana warunków życia).

Jakie są obszary oddziaływań psychologa?
zielony rozpoznawanie i adekwatne reagowanie na emocje,
zielony stosowanie wzmocnień pozytywnych (zachęty, pochwały),
zielony rozładowanie napięć,
zielony kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
zielony nawiązywanie prawidłowych relacji z otoczeniem,
zielony budowanie adekwatnej samooceny,
zielony motywowanie do działania,
zielony wyciszanie nadpobudliwości,
zielony rozwijanie empatii,
zielony usuwanie przeszkód leżących u podstaw zaburzeń zachowania.