Terapia pedagogiczna jest jedną ze form pomocy oferowanej:
zielony małym dzieciom,
zielony uczniom w wieku szkolnym,
zielony młodzieży
zielony osobom dorosłym.

Terapia pedagogiczna ma charakter specjalistyczny, co oznacza, że stanowi system działań zintegrowanych ze sobą, odpowiednio zaplanowanych na miarę możliwości i potrzeb odbiorcy i realizowanych przez specjalistów – terapeutów.

Ma na celu likwidowanie i przezwyciężanie trudności odbiorcy w jego procesie uczenia się (samodzielności, samoobsługi, umiejętności społecznych, w tym komunikowania się z otoczeniem, umiejętności poznawczych, koncentracji, zapamiętywania, czytania, pisania, liczenia).

Celem terapii pedagogicznej jest pozytywna zmiana funkcjonowania psychoedukacyjnego odbiorcy poprzez odpowiednio zorganizowane działania i dobrane narzędzia terapeutyczne.  Ten rodzaj oddziaływań ma za zadanie wydobyć i wykorzystać możliwości odbiorcy, wyrównać niedobory w zakresie umiejętności, które pojawiają się rzadko lub wcale, a które powinny się pojawić. Terapia pegadogiczna ma poprawić jakość życia odbiorcy, zoptymalizować jego rozwój i umożliwić osiąganie powodzeń nie tylko dydaktycznych.

Może być prowadzona indywidualnie lub w małych grupach.