Celem zajęć arteterapeutycznych jest stworzenie dziecku okazji do radosnego wyrażania siebie poprzez twórczość, okazji do wyzwalania entuzjazmu, rozwijania wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Podczas twórczej zabawy generowane są pozytywne emocje. Już samo stworzenie ładnego obrazka czy rzeźby jest źródłem uczucia radości . Dziecko w czasie zajęć arteterapeutycznych  poznaje siebie i pogłebia wiarę w niezwykłe możliwości w nim tkwiące, co z kolei przyczynia się do podnoszenia jego poziomu poczucia własnej wartości.

Dziecko podczas zajęć arteterapeutycznych:

zielony rozwija swoje zainteresowania, talenty,

zielony przyjemnie spędza czas,

zielony w czasie wykonywania jakiejś czynności odczuwa przyjemność, satysfakcję,

zielony rozładowuje nadmierną energię,

zielony odczuwa radość tworzenia czegoś nowego,

zielony zapomina o negatywnych emocjach,

zielony wyraża siebie, swoje pragnienia, dążenia i uczucia,

zielony kształtuje umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych,

zielony pobudza ekspresję twórczą,

zielony rozwija sprawność manualną.

Uczestniczenie w zajęciach arteterapii daje dziecku możliwość uwolnienia się od napięć  poprzez ujawnienie stłumionych uczuć i przejęcie nad nimi kontroli. Może ono  zdystansować sie do własnych, niejednokrotnie trudnych doświadczeń i zmienić sposób odbioru rzeczywistości.

Arteterapia grupowa szczególnie polecana  jest  w pracy z dziećmi mającymi problemy z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych. Podczas zajęć  dziecko uczy się komunikowania, współpracy i budowania więzi z innymi.

Każde zajęcia plastyczne mogą być niepowtarzalne dzięki ogromnej ilości technik i  form plastycznych.  Arteterapia rozwija sprawność manualną dziecka , dzięki manipulowaniu rozmaitymi materiałami i narzędziami artystycznymi.

Metody pracy podporządkowane są rodzajom zajęć. W zajęciach arteterapeutycznych najczęściej wykorzystywanymi metodami są:

zielony rysowanie (węglem, ołówkiem, pastelami),
zielony malowanie farbami,
zielony malowanie palcami,
zielony lepienie z plasteliny i gliny,
zielony układanie mozaiki z koralików,
zielony odlew z gipsu.


Dziecko uczestniczące w zajęciach plastycznych  staje się  się głownym bohaterem i podróżnikiem po świecie własnej wyobraźni, w którym odnajduje stan spokoju oraz poczucia bezpieczeństwa, tak cenne dla prawidłowego rozwoju jego osobowości.

ZAPRASZAMY!