DOGOTERAPIA - METODA WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Stosowana jest w terapii:dogoterapia Antek
zielony autyzmu, zespołu Aspergera,
zielony zespołu Downa,
zielony mózgowego porażenia dziecięcego,
zielony niepełnosprawności sprzężonych,
zielony niepełnosprawności ruchowej,
zielony epilepsji,
zielony afazji,
zielony nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD),
zielony trudności w uczeniu się ( w tym dysleksji),
zielony zaburzeń rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

Co daje dogoterapia?
zielony zwiększa aktywność ruchową,
zielony przełamuje barierę lęku przed światem, nowymi ludźmi, miejscami,
zielony przynosi radość i wywołuje uśmiech,
zielony pozwala rozwijać kontakty społeczne,
zielony poprawia zdolności werbalne i zasób słownictwa,
zielony wyzwala aktywność twórczą u dzieci,
zielony zwiększa zdolności określania związków przyczynowo-skutkowych.

Zajęcia z udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej dzieci i młodzieży, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy oraz funkcji poznawczych, pobudzanie i usprawnianie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu, a także usprawnianie i doskonalenie dużej i małej motoryki.  
W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają wszystkim uczestnikom zajęć odczuć satysfakcję z wykonywanych ćwiczeń i zadań, a przede wszystkim mobilizują je do podejmowania nowych wyzwań. Dzięki nawiązywaniu kontaktu z psem dzieci łatwiej nawiązują kontakty z innymi osobami, a tym samym poprawiają komunikacje interpersonalną, zwiększa zasób słownictwa oraz zwiększa zdolność określania związków przyczynowo-skutkowych. Wszelkiego rodzaju zabawy z psem wpływają również na aktywność fizyczną i emocjonalną, przełamują barierę lęku.

Przeciwwskazania do uczestniczenia w zajęciach:
zielony alergia na sierść psa
zielony otwarte rany i choroby skóry
zielony agresja skierowana przeciwko psu

 

ZAPRASZAMY!

 

Dogoterapia w In Corpore Dąbrowa Górnicza
Od stycznia 2019 zajęcia dogoterapii dostępne są także w filii Centrum In Corpore w Dąbrowie Górniczej.

 

Pawlicka Sonia pies

dogoterapia