Rehabilitacja wzroku – co to jest?
Rehabilitacja wzroku  to subdyscyplina tyflopedagogiki, czyli działu pedagogiki specjalnej poświęconego edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących. Polega na prowadzeniu indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka słabowidzącego tak, aby w pełni mogło wykorzystywać wzrok do wszelakiej aktywności (nauki, zabawy, poruszania się, czynności dnia codziennego).

Rehabilitacją wzroku (terapią widzenia) obejmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami wzroku, w tym kwalifikowane do grupy osób słabowidzących i niewidzących. Terapia ta zakłada pracę z dzieckiem, jak i z rodzicami dziecka (instruktaże, porady, wskazówki, konsultacje).

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Rehabilitacji Wzroku?
Od lipca 2014 Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore" w Dąbrowie Górniczej prowadzi bezpłatny program Rehabilitacji Wzroku. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci u których zdiagnozowana zostanie nieprawidłowość lub dysfunkcja wzroku w różnym wieku – także najmłodsze.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami z zakresu Rehabilitacji Wzroku?
Dziecko musi posiadać skierowanie wydane przez lekarza oddziału lub poradni NFZ:

- okulistycznej
- neurologicznej
- rehabilitacyjnej

Treść:
Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci na rehabilitację wzroku
+ rozpoznanie (ICD-10)
+ ksero dokumentacji medycznej (która jest podstawą do wystawienia skierowania).