Program Swietłany Masgutowej „Integracyjna terapia ustno-twarzowa” oparty jest na analizie właściwości odruchów i ich dynamice oraz rezultatach pracy z dziećmi i dorosłymi z różnymi problemami funkcjonowania układu ustno-twarzowego i problemami ogólnorozwojowymi.


Odruchy wykonywane w obrębie twarzy pomagają w realizowaniu wielu funkcji , przede wszystkim pokarmowych, ale również percepcji wzrokowej i słuchowej czy ekspresji emocjonalnej. Odruchy potrafią również aktywizować mechanizmy i procesy obronne, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wspomagają także procesy rozwojowe, które ułatwiają kształtowanie się schematów motorycznych twarzy oraz stymulują prace narządu mowy.


Odruchy twarzy jak i inne odruchy np. niemowlęce, pojawiają się i rozwijają w okresie prenatalnym, a ich dojrzewanie i integracja przypada na czas okresu niemowlęctwa. Istnieją również odruchy, które są aktywne przez całe życie, nazywamy je odruchami stałymi. Funkcjonują one podobnie jak kontrolowane nawyki ruchowe twarzy. Celem odruchów jest zintegrowanie się, aby schematy ruchów związanych z poszczególnymi rolami, które mają spełniać mogły prawidłowo i dobrze funkcjonować.


Dezintegracja odruchów twarzy może nastąpić zarówno u dzieci jak i dorosłych z różnymi problemami w rozwoju sensoryczno-motorycznym i mowy. Wtedy to zauważamy odruchy które są:
zielony Niedojrzałe w związku z opóźnieniem w ich rozwoju lub w rozwoju układu nerwowego;
zielony Nadaktywne   jak w przypadku nadmiernego napięcia mięśniowego i reaktywnej pracy mózgu zorientowanej na obronę i przetrwanie.
zielony Słabo funkcjonujące jak w przypadku braku napięcia mięśniowego i osłabionego neuro-motorycznego funkcjonowania z jednoczesną aktywną pracą mózgu skierowaną na obronę i przetrwanie.
zielony Dysfunkcjonalne lub patologiczne czyli takie, które działają nieprawidłowo w związku z uszkodzeniami mózgu lub układu nerwowego, przeciwko sensoryczno- motorycznemu schematowi stworzonemu przez naturę.

Metoda integracji odruchów ustno- twarzowych może być wykorzystywana w pracy z dziećmi i dorosłymi, u których proces rozwoju odruchów twarzy jest nie zakończony oraz u których występują odruchy cząstkowe lub patologiczne utrudniające prawidłową motorykę twarzy tj. ustalenie pozycji głowy i jej koordynacja z całościowym ruchem ciała, a także z rozwojem nawyków jedzenia, rozwoju mowy, jak również cierpiącymi z powodu:
zielony porażenia mózgowego;
zielony autyzmu;
zielony ADD i ADHD;
zielony upośledzenia umysłowego;
zielony deficytu rozwoju mowy;
zielony dysleksji;
zielony innych deficytów ogólnorozwojowych.