Połykanie  podobnie jak oddychanie, jest czynnością fizjologiczną wykonywaną bezwiednie, tzn. w sposób nieświadomy, automatyczny. Dzieje się tak, gdy wszystkie elementy ośrodkowego układu nerwowego (OUN) biorące udział w procesie połykania działają prawidłowo.  Połykanie jest czynnością półautomatyczną dzięki której jest pobierany, rozdrabnianym i transportowany pokarm i płyn  z jamy ustnej przez gardło i przełyk do żołądka. W proces ten zaangażowanych jest około 100 mięśni twarzy, jamy ustnej, gardła i przełyku. Zdrowy człowiek połyka dziennie ponad 1000 razy, najczęściej w czasie posiłków, a najrzadziej podczas snu.

Do zaburzeń połykania dochodzi z powodu nieprawidłowości w budowie jamy ustnej i gardła, zaburzenia funkcjonowania mięśni przełyku, uszkodzenia błony śluzowej, nowotworów gardła czy przełyku czy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

Fizjologia połykania niemowląt znacznie różni się od połykania u kilkuletnich dzieci i dorosłych ze względu na zasadniczą różnicę w proporcji narządów jamy ustnej i gardła.

Połykanie jest czynnością, która wraz z wiekiem dziecka ulega zmianie. Umiejętność połykania pojawia się już w łonie matki, a samo przekształcenie typu infantylnego na dojrzały następuje około 6 miesiąca życia najczęściej jednak rozwija się  ok. 15 miesiąca życia. Jednak niektóre patologiczne czynniki, tj. np. niewłaściwa równowaga mięśniowa języka, czy warg, nieprawidłowa pielęgnacja noworodka lub zbyt długo ssany smoczek, mogą uniemożliwić ten proces, przez co dziecko jeszcze przez długi czas połyka w sposób niemowlęcy. Jest to proces zachodzący w jamie ustnej i gardłowej człowieka, a do jego zróżnicowania dochodzi wraz ze zmianą sposobu karmienia i zmienioną konsystencją podawanych pokarmów – od płynnych do twardych.

Zasadniczo rozróżnia się 2 typy połykania w życiu człowieka:
zielony typ połykania niemowlęcy: gdy język ułożony jest płasko na dnie jamy ustnej, a czubek języka wsuwa się między wargi. Przy przyjmowaniu pokarmu duży jest udział policzków, a towarzyszą mu ruchy ssące.

zielony typ połykania dojrzały: w tym typie połykania wargi oraz łuki zębowe są zwarte, czubek języka unosi się ku górze i opiera na dziąsłach w okolicy siekaczy górnych, a przy przyjmowaniu pokarmów większe znaczenie niż mięśnie policzkowe mają żwacze (mięśnie stawu skroniowo-żuchwowego).

Niezwykle ważne jest, aby wprowadzać dziecku pokarmy o konsystencji odpowiedniej do wieku dziecka. Pod koniec 5 miesiąca życia uaktywnia się odruch żucia, który przygotowuje i uzdalnia dziecko do przyjęcia i zaadaptowania nowej, stałej konsystencji pokarmu. Wprowadzanie stałego coraz twardszego pokarmu jest istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Przede wszystkim wzmacniają się mięśnie żuchwy, dziąsła, na których wyrastają pierwsze ząbki, do pracy pobudzony jest również język, który przerzuca jedzenie z prawej na lewą stronę jamy ustnej wykonując przy tym tzw. ruchy lateralizacyjne, utrwala się prawidłowe połykanie oraz pionowe ruchy języka istotne w realizacji głosek przedniojęzykowo dziąsłowych.  Odkładanie w czasie pokarmów stałych prowadzi do nadwrażliwości w jamie ustnej, a także do wygórowania odruch wymiotnego, który stanowi później dużą przeszkodę do pokonania w nauce zaadaptowania pokarmów stałych oraz prawidłowego połykania.
Przetrwałe połykanie typu dziecięcego prowadzi również do wady wymowy, jaką jest seplenienie międzyzębowe. W korekcji tej wady konieczna jest terapia logopedyczna, polegająca na stosowaniu odpowiednich ćwiczeń artykulacyjnych oraz ćwiczeń połykania.

Drogi rodzicu jeżeli Twoje dziecko:
zielony nadmiernie się ślini;
zielony ma problem z przyjmowaniem pokarmów;
zielony nie potrafi poradzić sobie z pokarmem stałym w buzi;
zielony nie potrafi odgryzać np. kanapki;
zielony nie potrafi pić z kubka, ze słomki;
zielony nie potrafi ściągać pokarmu z łyżeczki;
zielony ma wygórowany odruch wymiotny;
zielony chomikuje jedzenie i długo gryzie;
zielony nie jest zainteresowane jedzeniem…
należałoby skonsultować się z:
zielony gastrologiem, który sprawdzi czy nie istnieją przeszkody mechaniczne w budowie układu pokarmowego;
zielony neurologiem, który zbada ośrodkowy układ nerwowy Twojego dziecka;
zielony dietetykiem, który pomoże określić czy nie występują alergie pokarmowe lub nietolerancje pokarmowe u Twojego dziecka;
zielony neurologopedą lub logopedą, którzy poprzez ukierunkowaną terapię zajmą się ćwiczeniami i nauką prawidłowego przyjmowania płynów, pokarmów oraz połykania przez Twoje dziecko, jak również pokażą Ci właściwe techniki karmienia Twojego dziecka.