Forbrain® to urządzenie do ćwiczeń słuchowo-głosowych, chronione patentem. Używa się go po kilkanaście minut dziennie w sesjach kilkutygodniowych. Słuchawki Forbrain® wyposażone są w mikrofon oraz w dynamiczny filtr, którego rolą jest wzmacnianie wysokich i jednoczesne tłumienie niskich częstotliwości. Słuchawek Forbrain można używać podczas głośnego czytania, recytacji, ćwiczeń artykulacyjnych albo po prostu podczas rozmowy z druga osobą. Ich działanie polega na stymulowaniu słuchowo-głosowego sprzężenia zwrotnego poprzez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcje słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych. Dowiedziono, że wysokie tony dostarczają energii sieci włókien nerwowych, która odgrywa bardzo ważną rolę w stymulacji mózgu. Dlatego Forbrain® skutecznie poprawia naszą dynamikę i koncentrację.

Forbrain® to urządzenie działające przez przewodnictwo kostne, które umożliwia lepsze słuchanie własnego głosu, przyczyniając się do poprawy artykulacji. Chociaż przewodnictwo kostne umożliwia lepsze słuchanie samego siebie, to jednak przekazywany komunikat głosowy powinien być dobrej jakości. I tutaj podstawową rolę odgrywa dynamiczny filtr – słyszymy swój głos odpowiednio przefiltrowany i poddany modulacji zgodnie ze określonymi kryteriami. Filtr oddziałuje przede wszystkim na nagłos wypowiadanych słów lub na samogłoski długie. Chodzi o dźwięki, które nazywamy „dźwiękami jasnymi”, bardzo silnie zaangażowane w budowanie mowy. Dzięki bardzo czułemu, dynamicznemu filtrowi słyszymy swój głos już skorygowany. W ramach reakcji zwrotnej spontanicznie i nieświadomie poprawiamy swój „gest wokalny”, czyli dźwięk wydawany w reakcji na usłyszany komunikat. Głos staje się bardziej rytmiczny i harmonijny, ma piękniejszą barwę.

 Używanie słuchawek Forbrain pozytywnie wpływa na:

 • Pamięć roboczą
 • Mowę i komunikację
 • Umiejętność czytania
 • Zdolność do uczenia się
 • Poprzez stymulację układu przedsionkowego pomaga w rozwoju motoryki małej, która z kolei ma duże znaczenie w kształtowaniu umiejętności grafomotorycznych.

Zastosowanie:
Jako metoda wspomagająca w :

 • terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego(CAPD),
 • terapii logopedycznej,
 • przezwyciężaniu trudności szkolnych,
 • poprawie koncentracji, pamięci i uwagi,
 • terapii zaburzeń koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.

Koszty:

Promocja! Proponujemy wypożyczenie słuchawek w cenie 700 PLN 420 PLN za sesję 3-tygodniową (21 dni).
Przed rozpoczęciem terapii musimy wykonać konsultację diagnostyczną (30 min.) w cenie 50 PLN, podczas której konsultant metody Tomatisa/terapeuta dokona oceny percepcji słuchowo-wokalnej i na tej podstawie zaproponuje najbardziej optymalny sposób pracy w domu ze słuchawkami Forbrain.
Uwaga: należy pamiętać, że pobieramy kaucję w wysokości 500 PLN 200 PLN. Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu nieuszkodzonego sprzętu.

Wskazówki do pracy:

 • Melodyjność głosu: Czytaj tekst śpiewnie, akcentuj samogłoski,
 • Tempo mówienia: Czytaj tekst, oddychając co 3 lub 4 słowa, nie zwracając uwagi na sens ani interpunkcje.
 • Dykcja: Czytaj tekst przesadnie głośno i powoli, jakby chodzilo o przemowę do zgromadzonego przed tobą tłumu.
 • Emfaza: Czytaj tekst, zmieniając poziom dźwięku twojego głosu co 5 sekund, od bardzo cichego do bardzo głośnego i odwrotnie.
 • Zapamiętywanie: Przeczytaj na głos kilka słów i powtórz je, nie korzystając z tekstu.
 • Dialog: Czytaj komiks lub dialog, starając się, by każda z postaci mówiła zdecydowanie innym głosem niż pozostałe.

5 kroków do uzyskania optymalnej postawy podczas słuchania:

 • Stopy: ustaw stopy płasko na podłodze, w przedłużeniu linii bioder, jakby były wrośnięte w podłogę.
 • Plecy: usiądź, nie dotykając plecami oparcia krzesła. Nie pochylaj się i nie garb. Wyobraź sobie, że jesteś kangurem i musisz usiąść na swoim ogonie.
 • Głowa: w normalnej, zrelaksowanej pozycji, jakby była przywieszona na nitce odchodzącej od czubka głowy do sufitu.
 • Wargi: zaokrąglone i nieco wysunięte na zewnątrz, jakby chciały dotknąć mikrofonu, ale bez wyciągania szyi czy przesuwania głowy.
 • Brzuch: oddychaj powoli, pozwalaj brzuchowi wysuwać się do przodu i cofać podobnie do ruchu fal w morzu.

Robimy przerwy, jeżeli ta postawa wydaje się trudna do utrzymania przez dłuższy czas. Ze słuchawek Forbrain® można korzystać także w pozycji stojącej lub chodząc, zwłaszcza podczas uczenia się tekstu na pamięć.

 forbrain postawac