Badania psychiatryczne


Badanie psychiatryczne – obejmuje ono wywiad z pacjentem, obserwację oraz opis stanu psychicznego (stwierdzone objawy psychopatologiczne).

Orientacja auto i allopsychiczna
Kontakt
Mimika, gestykulacja
Nastrój
Napęd psychoruchowy
Reakcje emocjonalne
Zaburzenia spostrzegania
Zaburzenia toku i treści myślenia