Odkrywamy siebie – Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe

Jak mądrze towarzyszyć młodzieży w rozwoju społeczno-zawodowym oraz ich wyborach edukacyjno-zawodowych?

Prowadząca: dr Danuta Krzywoń

Jesteśmy placówką, która oferuje rodzicom i ich dorastającej młodzieży wsparcie w zakresie wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej:
pomagamy Wam, Rodzicom w tym trudnym okresie dorastania Waszych dzieci w podjęciu trafnej decyzji odnośnie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, rozszerzeń na maturze czy kierunku studiów;
przeprowadzamy badania pod kątem predyspozycji, preferencji, zainteresowań, kompetencji, umiejętności i zdolności młodzieży;
określamy obszary, w których Wasze dziecko wykazuje szczególne uzdolnienia i talenty oraz obszary, które wymagają stymulacji, by osiągnąć odpowiedni poziom warunkujący powodzenie dziecka w dorosłym życiu;
wydajemy honorowane przez placówki oświatowe opinie, które określają najlepsze obszary funkcjonowania Waszego dorastającego dziecka.

Zagadnienia:
1. Rozpoznawanie predyspozycji, preferencji, zainteresowań, kompetencji, umiejętności i zdolności młodzieży.
2. Wsparcie w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Zajęcia mogą być realizowane w wariantach :
Wariant I – zajęcia indywidualne zawierające pełną diagnozą preferencji i zainteresowań zawodowych (2 spotkania po 1.5 h, cena 1 spotkania – 150 zł, razem 300 zł)
Wariant II – zajęcia indywidualne, w tym diagnoza uproszczona preferencji i zainteresowań zawodowych (1 spotkanie 1.5 h, cena 150 zł)