Rehabilitacja Wzroku

Rehabilitacja wzroku to bezpłatny program prowadzony przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej, obejmujący subdyscyplinę tyflopedagogiki, czyli działu pedagogiki specjalnej poświęconego edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących. Polega na prowadzeniu indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka słabowidzącego tak, aby w pełni mogło wykorzystywać wzrok do wszelakiej aktywności.

Rehabilitacją wzroku (terapią widzenia) obejmowane są młodzież i dzieci – także te najmłodsze – z zaburzeniami wzroku, w tym kwalifikowane do grupy osób słabowidzących i niewidzących. Terapia ta zakłada pracę z dzieckiem, jak i z rodzicami dziecka (instruktaże, porady, wskazówki, konsultacje).

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej otrzymasz specjalistyczną pomoc!
W Centrum In Corpore uzyskasz poradę, pełną diagnozę oraz nieodpłatną rehabilitację. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści terapeuci: psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista komunikacji alternatywnej
i wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista rehabilitacji poimplantowej, neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa, Johansena, Warnkego, Play Attention, specjalista terapii Biofeedback, terapeuta rodzinny.

Skorzystaj z programu Rehabilitacji Wzroku! - Dąbrowa Górnicza

Aby skorzystać z zajęć, dziecko musi posiadać skierowanie na Rehabilitację Wzroku (terapię widzenia) – pomoże Ci w tym nasz Koordynator.

  •  Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci na Rehabilitację Wzroku
  •  Skierowanie takie może być wydane przez lekarza następujących oddziałów i przychodni specjalistycznych NFZ: okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej. Skierowanie jest ważne przez okres 1. roku kalendarzowego.
  •  Rozpoznanie (ICD-10)