Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego

Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego to bezpłatny pogram realizowany w ośrodku lub oddziale dziennym Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Częstochowie. W ramach tego programu opieką diagnostyczno-terapeutyczną objęte są dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w różnym wieku, także dzieci, od momentu wykrycia nieprawidłowości czy dysfunkcji, poprzez wiek przedszkolny i szkolny. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupie.

Im wcześniej zareagujesz, tym szybciej otrzymasz specjalistyczną pomoc!
W Centrum In Corpore uzyskasz poradę, pełną diagnozę oraz nieodpłatną rehabilitację. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści terapeuci: psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista komunikacji alternatywnej
i wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista rehabilitacji poimplantowej, neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa, Johansena, Warnkego, Play Attention, specjalista terapii Biofeedback, terapeuta rodzinny.

Skorzystaj z programu Rehabilitacji Wieku Rozwojowego!

Aby skorzystać z zajęć, dziecko musi posiadać skierowanie na Rehabilitację Zaburzeń Wieku Rozwojowego – pomoże Ci w tym nasz Koordynator.

Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci na rehabilitację zaburzeń wieku rozwojowego

Skierowanie takie może być wydane przez lekarza następujących oddziałów i przychodni specjalistycznych NFZ: neonatologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, dziecięcej chirurgii, endokrynologii, diabetologii lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Skierowanie jest ważne przez okres 1. roku kalendarzowego.

Rozpoznanie (ICD-10)

Kopia dokumentacji medycznej