Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego

Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego realizuje wielospecjalistyczną kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia.


Skorzystaj z programu  - Dąbrowa Górnicza i Częstochowa  


Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierują lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni:
 neonatologicznej,
 rehabilitacyjnej
 ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 neurologicznej,
 reumatologicznej,
 chirurgii dziecięcej,
 pediatra.

Skorzystaj z programu Rehabilitacji Wieku Rozwojowego! - Dąbrowa Górnicza, Częstochowa

Aby skorzystać z zajęć, dziecko musi posiadać skierowanie na Rehabilitację Zaburzeń Wieku Rozwojowego – pomoże Ci w tym nasz Koordynator.

  •  Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci na rehabilitację zaburzeń wieku rozwojowego
  •  Skierowanie takie może być wydane przez lekarza następujących oddziałów i przychodni specjalistycznych NFZ: neonatologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, dziecięcej chirurgii, endokrynologii, diabetologii lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  •  Rozpoznanie (ICD-10)