Metoda Johansena IAS

INDYWIDUALNA STYMULACJA SŁUCHU DR K.JOHANSENA IAS

KILKA SŁÓW O METODZIE JOHANSEN (IAS)- CZYLI CO WARTO O NIEJ WIEDZIEĆ?

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Różni się jednak sposobem realizacji procesu terapeutycznego. Odbywa się w warunkach domowych. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.


Nie jest w tej formie terapii wymagany specjalistyczny sprzęt – wystarczą „domowe” zewnętrzne słuchawki przewodowe i odtwarzacz płyt CD. Muzyka słuchana jest przez słuchawki przez około 10 minut dziennie, o stałej porze dnia. Postępy kontrolowane są co 4-10 tygodni, wtedy też podejmowane są decyzje co do zmiany płyt. Cały program trwa od 6 – 18 miesięcy, dzieci potrzebują najczęściej 9 – 10 miesięcy.


Metoda ta zalecana jest w terapii z małymi dziećmi (od 3 roku życia, choć zdarza się również i u niemowląt) dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Jest przeznaczona dla osób mających problemy w słuchaniu, mówieniu, pisaniu, czytaniu. Stosowana jest w terapii osób:
z trudnościami w rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją,
z dysleksją, problemami szkolnymi,
z ADHD,
z zaburzoną koncentracją uwagi,
z zaburzeniami uwagi i percepcji słuchowej,
z trudnościami w rozumieniu i zapamiętywaniu poleceń,
z porażeniem mózgowym,
z nadwrażliwością słuchową,
z wadami genetycznymi,
z autyzmem.

Zaletą tej metody jest:
jej dostępność – możliwość wykonywania jej w domowych warunkach, zwłaszcza w przypadku osób mieszkających daleko od ośrodka terapeutycznego,
możliwość łączenia tej metody z innymi formami terapii jakimi jest objęte dziecko,
odbywanie jej w warunkach zacisza domowego, optymalnych dla rozwoju dziecka
koszty rozłożone w czasie

Korzyści z tej metody to m.in.:
poprawa koncentracji, uwagi słuchowej,
lepsze przetwarzanie słuchowe,
poprawa czytania,
lepsze rozumienie języka,
poprawa płynności wypowiedzi, artykulacji,
poprawa napięcia mięśniowego (równowaga, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka),
poprawa samooceny i osiągnięć szkolnych,
lepsze wyniki w nauce języków obcych.

Przydatne linki:

www.johansen-ias.pl