Integracja Bilateralna

Bilateralna IntegracjaAktualne badania pokazują, że opóźnienia w rozwoju motorycznym są nierozerwalnie związane z opóźnieniami w rozwoju poznawczym i społecznym. Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Integracja Bilateralna jest indywidualnym programem ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Program ma na celu poprawić schemat ciała, koordynację i równowagę, przyspieszyć rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej, automatyzacji ruchu. Metoda Bilateralnej Integracji pozytywnie wpływa na integrację sensoryczną, a także rozwój zdolności fizycznych i poznawczych.

Lepsi ruchowcy i myśliciele

Im więcej różnych rodzajów ruchu dziecko będzie wykonywało tym dokładniejsza będzie mapa ciała. Mózg może odnosić się do schematu ciała i reagować na zmiany w planie mapy, w taki sam sposób jak my używamy map do nawigacji w podróży. Im dokładniejsze są "mapy" tym łatwiej jest "nawigować" nowe nieznane ruchy ciała. (J. Ayres)

Integracja półkul mózgu

Lepsza współpraca między półkulami – poprawa pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu

Rozwój ruchowy

Pozytywny wpływ na poziom koordynacyjnych zdolności motorycznych

Rozwój intelektualny

Poprawa umiejętności poznawczych, percepcji, uwagi, pamięci – multitasking i multiprocessing

Wspomagaj rozwój dziecka

Poprawa wymienionych funkcji otwiera drzwi do polepszenia osiągnięć w nauce, ale również wyższej samooceny i pewności siebie.

  • Lepsze wyniki szkolne
  • Poprawa interakcji społecznych