Złóż wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii

W Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji In Corpore działa Zespół Orzekający, którego zadaniem jest orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i opieki określonych Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 roku *.

W skład zespołu wchodzą:
 • Dyrektor Poradni, powołujący Zespół
 • przewodniczący Zespołu Orzekającego
 • psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną
 • pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną
 • lekarz opracowujący diagnozę lekarską
 • inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny
* Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1743)

Wymagane dokumenty

W sekretariacie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore należy wypełnić i złożyć wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii oraz dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek tj:
 • zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia na odpowiednim druku
 • opinie wydane przez specjalistów oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego
 • poprzednio wydane orzeczenia bądź opinie
 • opinię nauczyciela / wychowawcy o uczniu

 
 

dr n. hum. Iwona Sosnowska-Wieczorek

Prezes In Corpore

 

 
 
 
 

 
 

Sandra Sitek-Juranek

Dyrektor Administracyjno-Finansowy In Corpore

 

 
 
 
 

Zaopiekują się Tobą…

Sprawdź kto przyjmuje w Twojej okolicy! Wybierz lokalizację:

Małgorzata Morel-Beza
Małgorzata Morel-Beza

Dyrektor - Filia In Corpore w Częstochowie


Bożena Chrapkiewicz

Dyrektor Merytoryczny In Corpore Kraków


Kinga Kulec

Dyrektor - Filia In Corpore Dąbrowa Górnicza


Bożena Chrapkiewicz

Dyrektor Merytoryczny In Corpore Katowice

 
 

 

Małgorzata Morel-Beza
Małgorzata Morel-Beza

Filia In Corpore w Olsztynie


Kinga Kulec

Dyrektor - Filia In Corpore Będzin