em konferencja modul

 

 


Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Iwona Sosnowska-Wieczorek w okresie od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2020r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

pn. „Rehabilitacja medyczna w In Corpore jako element podniesienia jakości życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” nr RPSL.09.02.06-24-069D/17


Cel główny projektu:
Deinstytucjonalizowanie usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ukierunkowany jest na zwalczanie
wykluczenia osób wymagających niezwłocznego wsparcia usługami medycznymi poprzez szeroko rozumianą rehabilitację medyczną prowadzoną poprzez wykwalifikowany personel. Przedmiotem projektu jest udostępnienie opieki medycznej dla 200 osób od 1 maja 2018r. - do 30 kwietnia 2020r.  w zakresie rehabilitacji medycznej dla pacjentów z terenu podregionu katowickiego. Działania zaproponowane w projekcie mają na celu podniesienie jakości życia osób, które wymagają̨ wsparcia poprzez zastosowanie ponadstandardowych usług medycznych o charakterze rehabilitacyjnym.

Wartość projektu: 1 501 215,17 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 1 276 032,89 zł.

fundusze