Czas na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców

Jesteśmy Partnerem Żłobka Mali Agenci Patryk Kubacki w związku z realizacją projektu pt. „Czas na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” Nr: RPSL.08.01.03-24-04AH/19 współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu wpływa poprawę dostępności do usług opiekuńczych nad dzieckiem do 3 roku życia poprzez stworzenie 53 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowo powstałym żłobku w Katowicach. Realizacja tego celu odbywać się będzie na terenie woj. śląskiego w gminie Katowice.

Dokumentacja jest dostępna również w Biurze Projektu na ul. Warsztatowej 8b w Katowicach

 Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 1 028 090,36 PLN

 Wartość projektu ogółem: 1 209 518,08 PLN