em konferencja modul

 

 


oferta szkolenia

ONLINE

W dobie pandemii koronawirusa organizujemy szkolenia online.

Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej i radiologii - kolano aspekt chrząstki - bezpłatny wykład Online

Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka

Procedura wydania opinii i orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach i Współpraca Poradni z przedszkolami i szkołami

Better Movers and Thinkers (BMT)

Executive functions

Dziecko ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera i autyzm) w szkole - Online

Wczesne wspomaganie rozwoju – wprowadzenie do studiów podyplomowych - bezpłatny wykład ONLINE

Integracja Sensoryczna – wprowadzenie do studiów podyplomowych bezpłatnie - bezpłatny wykład online

Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w odniesieniu dyskopatii i kręgozmyku - Online

Diagnostyka obrazowa stawu kolanowego w odniesieniu do chondromalacji, artrozy i aktywowanej artrozy - Online

Dyzartria i dysfagia w chorobie Parkinsona - Online

Awersje pokarmowe u dzieci na przykładzie choroby refluksowej - ONLINE

"Oswajanie" jako niezwykle ważny element terapii karmienia - ONLINE

Dziecko nadwrażliwe na dotyk w sferze oralnej na terapii logopedycznej - ONLINE

Metoda Dobrego Startu - ONLINE

Rozwój psychoseksualny dziecka - granice normy ekspresji seksualnej oraz oznaki zaburzeń w tej sferze rozwoju - ONLINE

Doskonalenie czynności zmysłów dziecka z wykorzystaniem bazy odruchów posturalnych - ONLINE

Diagnostyka układu dotykowego - ONLINE

Neuroprzekaźniki- biochemiczny obraz dziecka (fizjonomiczny i psychiczny) - ONLINE

Kształtowanie układu dotykowego podczas ontogenezy. Zachowania wpływające na postrzeganie układu dotykowego przez dziecko i obraz jaki prezentuje - ONLINE

Elementy terapii manualnej a trudności funkcjonalne dziecka - ONLINE

Różnicowanie zaburzeń układu dotykowego. Układ dotykowy analizowany pod kątem neurologicznym i psychologicznym. Obraz dziecka z zaburzeniami taktylnymi - ONLINE

Wycisz Mnie. Autoregulacja dziecka, jak ją osiągnąć dobierając odpowiednie procedury stymulujące układ dotykowy - ONLINE

Zaburzenia czucia głębokiego. Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych technik manualnych - ONLINE

Szkolenie z zakresu diagnostki i terapii układu taktylnego u dzieci autystycznych - ONLINE

Ortoptyka (zaburzenia funkcji wzrokowych) - ONLINE

Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD - ONLINE

Nadwrażliwość słuchowa - ONLINE

Trening indywidualnej stymulacji słuchu JohansenaIAS - ONLINE

Trening Bilateralnej Integracji - ONLINE

Dyzartria w chorobie Parkinsona – ONLINE bezpłatny webinar

Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych – bezpłatny webinar - odsłuchanie wykładu

Wprowadzenie do koncepcji Bobath w rehabilitacji neurologicznej dorosłych - odsłuchanie wykładu

Wykorzystanie diagnostyki obrazowej i radiologii w codziennej praktyce fizjoterapeuty, bezpłatny webinar - odsłuchanie wykładu

FDM (fascial distortion model) - nowa możliwość diagnozy i leczenia pacjenta - bezpłatny wykład online


KALENDARZ SZKOLEŃ

Kalendarz szkoleń


REGULAMIN

Regulamin kursów i szkoleń