Szkolenie EEG Biofeedback jest organizowane we współpracy z Instytutem EEG z Warszawy wg kryteriów Polskiego Towarzystwa Biofeedbacku i Psychofizjologii Stosowanej, którzy razem z grupą specjalistów z EEG Instytutu utworzyło Standardy neurofeedback i biofeedbacku, które zawierają  wymagania dla tematyki kursów, warsztatów i skryptów, jak i dla kursantów w tym zdanie 2 obowiązkowych egzaminów przed otrzymaniem certyfikatu. System szkoleń ulega stałym unowocześnieniom w związku z postępami nauk kognitywnych, fizjologii i patologii mózgu i układu autonomicznego, jak i  terapii na świecie.
EEG Instytut włączył /długo przed USA/ do treningów EEG Biofeedback nie tylko formularz o danych z wywiadu, ale i faktyczne badanie kliniczne każdego klienta, jak również badanie EEG i mapy mózgu oraz badania kontrolne.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
zielony psychologów
zielony pedagogów i pedagogów  specjalnych,
zielony logopedów,
zielony trenerów i lekarze sportu,
zielony fizjoterapeutów,
zielony terapeuci SI,

Szkolenie poprowadzi
michaela pakszysdr n. med. Michaela Pakszys -  pediatra, neurofizjolog, lektor EEG Biofeedback, założyciel i dyrektor EEG Instytut, utworzyła własną szkolę elektroencefalografii dziecięcej i na licznych kursach w IMDz i poza nim była nauczycielem neurofizjologii dziecięcej dla całej rzeszy lekarzy i techników z szpitali i przychodni w kraju.  Autor i współautor wielu prac naukowych i skryptów z neurofizjologii klinicznej.  „Unifikacja badań i opisu EEG” jej autorstwa była pierwszą próbą ujednolicenia wykonywania i opisywania EEG z interpretacją badań wieku rozwojowego. W roku 1996 zainteresowała się metodą EEG Biofeedback i rozpoczęła badania własne na zakupionym aparacie biofeedback u dzieci z zaburzeniami uczenia się oraz uczestniczyła w grancie dotyczącym stosowania EEG Biofeedback (EEGBFB) u dorosłych osób z chorobą Parkinsona i ich współmałżonków.
wraz z zespołem

Ramowy Program szkolenia:
Zajęcia teoretyczne:
zielony Podstawy bioelektrycznej aktywności mózgu oraz stres w ujęciu neurofizjologicznym. Neurotechnologia i neurofizjologia.
zielony Podstawy pracy z systemem EEGBFB, urządzenie pracowni
zielony Technika EEG, zapis EEG, artefakty
zielony Neuroplastyczność mózgu, trochę anatomii mózgu
zielony Podstawy neuroterapii. Aktywność pasm fal mózgowych.
zielony Ułożenie elektrod, przygotowania do treningów: wywiad, badanie przed treningami, próbny trening, wyznaczenie  celu QEEG i mini mapa
zielony Protokoły EEGBFB w zdrowiu i chorobach. Sztuka tworzenia planu treningowego, perspektywy i limity treningu.  Historia EEGBFB.
zielony Kompendium wiedzy dla EEGBFB treningów. Etyka terapeuty. Ostrzeżenia dla prowadzących treningi.
zielony Personalizacja treningów. Zapoznanie się ze Standardami EEG Biofeedback Polskiego Towarzystwa Biofeedback
zielony Nowe spojrzenie na pasma częstotliwości fal mózgu. Alfa trening.
zielony Wyjaśnienie pozycji mapy mózgu w opracowaniu i monitorowaniu treningów.
zielony Znaczenie pól Brodmana w diagnostyce i terapii.
zielony TEST PISEMNY

Zajęcia Praktyczne:
zielony Jak wygląda trening,
zielony Przygotowanie pacjenta, elektrody, oprogramowanie, zakładanie karty, prowadzenie  treningu
zielony Podstawy treningu na centralnych punktach, ustawianie celu treningu
zielony Arousal, EEG i mapa
zielony Mapy mózgu – jak zrobić mapę? Co to jest minimapa?
zielony Warsztaty mapy mózgu i warsztaty alfa treningu.
zielony Połączenie diagnostyki z terapią : eeg/mapa mózgu/protokół naprawczy
zielony Zapoznanie się z możliwościami aparatury EEG Biofeedback NeXus i AVS .
zielony TEST PRAKTYCZNY

Cena szkolenia 4.500 zł brutto
Termin szkolenia: 24-29.03.2020, miejsce: Katowice
Pobierz: Regulamin Kursów

Zapisy poprzez: formularz zgłoszenia EEG Biofeedback I i II stopnia 24-29.03.2020