Telefon zaufania

Telefon zaufania

Centrum In Corpore- Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna uruchomiło telefon zaufania - interwencja kryzysowa.

Punkt interwencji kryzysowej dla Ukraińców

Punkt interwencji kryzysowej dla Ukraińców

Holistyczna opieka dla dzieci… i nie tylko!

Oferujemy specjalistyczną diagnostykę, wydajemy opinie (m.in.o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju, o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną, o dostosowaniu wymagań, o specyficznych trudnościach w uczeniu się) oraz ORZECZENIA o kształceniu specjalnym.
Zapewniamy bezpłatne programy terapeutyczne takie, jak wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitacja słuchu i mowy, rehabilitacja wieku rozwojowego oraz rehabilitacja wzroku, a także możliwość skorzystania z innowacyjnych metod terapii (Tomatis, EEG Biofeedback, Johansen, Integracja Sensoryczna).

Specjaliści i lekarze

Badania lekarskie (neurolog, laryngolog, psychiatra, ortopeda) oraz konsultacje terapeutów (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta i inne).

Innowacyjne terapie

Innowacyjne terapie: Integracja Bilateralna, Treningi słuchowe Johansena i Tomatisa, Neuroflow, Biofeedback, arteterapia, muzykoterapia, dogoterapia, fizjoterapia i inne!

Orzecznictwo i opiniowanie

Opinie wraz ze wskazaniami do pracy dla nauczycieli i rodziców, Opinie i Orzeczenia.

Opieka koordynowana

U nas Pacjent wszystko dostaje na miejscu i to już podczas 1. wizyty! Czas, szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci, ma niebagatelny wpływ na cały proces leczenia schorzeń. Największe znaczenie ma podejście holistyczne, które wyraża się w możliwości ekspresowych konsultacji pomiędzy ekspertami różnych specjalności – lekarzami i terapeutami – oraz w zapewnieniu wachlarza metod i form pomocy, z wykorzystaniem niezwykle skutecznych i sprawdzonych na rynku innowacji terapeutycznych.

Dowiedz się więcej

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Rehabilitacja w ramach środków NFZ

Rehabilitacja w ramach środków NFZ

Innowacyjne rozwiązania, sprawiające, że diagnoza audiologiczna wszystkich grup wiekowych staje się prosta, niezależnie od czynników ryzyka. Dzięki tym rozwiązaniom można zapobiec schorzeniom i patofizjologiom, które późno wykryte mogłyby być wyleczone jedynie częściowo lub z trudem.

Metody te obejmują: tympanometrię, otoemisje akustyczne, potencjały wywołane pnia mózgu, audiometrię tonalną, testy rozumienia mowy, badania przesiewowe słuchu i testy audiologiczne.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zespół wczesnego wspomagania tworzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci (psycholog, logopeda, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista komunikacji alternatywnej i wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji oraz rehabilitacji poimplantowej, neurologopeda, terapeuta metody Tomatisa, Johansena, Warnkego, Play Attention, specjalista terapii Biofeedback, terapeuta rodzinny). Zajęcia nieodpłatne (wymiar godzin określony przepisami).

KOC – diagnoza od urodzenia

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Projekt nr RPSL.09.02.06-24-069D/17 współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.