projekty unijne

right konf podsumowanie

 

 


Kompleksowa diagnostyka i terapia
dla dzieci i dorosłych

Wierzymy, że wczesna diagnostyka oraz wsparcie terapeutyczne dają szanse na zdrowie i prawidłowy rozwój w każdym wieku! In Corpore to świat pozytywnego myślenia o rozwoju!
Oferujemy specjalistyczną diagnostykę, wydajemy opinie (m.in. o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną, o dostosowaniu wymagań, o specyficznych trudnościach w uczeniu się).
Zapewniamy bezpłatne programy terapeutyczne (m.in. wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitacja słuchu i mowy) oraz możliwość skorzystania z innowacyjnych metod terapii, takich jak: Tomatis, EEG Biofeedback, Johansen, Integracja Sensoryczna).