right innowacyjne terapie

 

 


right bezplatne programy

 

baza wiedzy

Niedosłuch Centralny

 Opracowanie na temat Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego, autor - Katarzyna Rychetsky

Jest to przegląd zagadnień istotnych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z deficytami przetwarzania informacji słuchowej.


OŚRODKOWE ZABURZENIA PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego APD stanowią częstą przyczynę niepowodzeń w nauce szkolnej. Jednak pierwsze symptomy, na które zwracamy uwagę wiążą się z funkcjonowaniem dziecka w życiu codziennym. Najczęściej ośrodkowe zaburzenia słuchu ujawniają się w przedszkolu lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy to gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.


Dzieci, u których obserwujemy zaburzenia przetwarzania słuchowego często mają trudności z rozumieniem złożonych poleceń , zwłaszcza, kiedy zawierają nowe słowa lub mają złożoną strukturę gramatyczną. Mogą mieć trudności zrozumieniem mowy niewyraźnej, zniekształconej przez hałas, czy w pomieszczeniach o złej akustyce ( klasy, sale sportowe, hale basenowe). Mogą mieć kłopoty z koncentracją uwagi ( nadruchliwość, wyłączanie się)  i zapamiętywaniem nowych informacji, nauką wierszyków czy tabliczki mnożenia[ Summers 2003]. Towarzyszą im specyficzne problemy z czytaniem , pisaniem, nauką matematyki, nadpobudliwością psychoruchową czy zaburzenia koncentracji uwagi.


Słyszenie nie jest jednoznaczne ze słuchaniem. Możemy mieć dobry słuch i funkcjonować jak osoby z niedosłuchem. Słyszenie jest procesem biernym i zależy od stanu naszego narządu słuchu. Należy podkreślić, że tak naprawdę słyszymy mózgiem a ucho jest niezbędnym, ale tylko jednak jednym z wielu elementów układu słuchowego. Słyszenie jest złożonym i dynamicznym procesem, w którym sygnały akustyczne po zamienieniu na impulsy nerwowe są analizowane i przetwarzane w ośrodkowej części układu słuchowego
Nieprawidłowe zrozumienie informacji słuchowej, mimo braku uszkodzenia słuchu, jest to zaburzenie przetwarzania słuchowego. Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD), czyli deficyt w zakresie opracowania informacji akustycznej na wyższych piętrach układu nerwowego.   Problem ten, szacują specjaliści, występuje u ok. 2-3 proc. populacji dzieci w wieku 7-14 lat i nie ma nic wspólnego z obniżonym poziomem inteligencji.


Przed  podjęciem próby zdiagnozowania APD u dziecka koniczne jest wykluczenie obwodowego uszkodzenia słuchu typu przewodzeniowego  lub nerwowo-czuciowego. Kiedy mamy do czynienia z obecnością obwodowych uszkodzeń słuchu powodują one, że utrudnione jest ustalenie czy deficyt w procesach przetwarzania słuchowego wynika z przyczyn obwodowych czy ośrodkowych.
U podłoża tego schorzenia leżą zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi słuchowej od jądra ślimakowego do kory słuchowej.


Zaburzenia przetwarzania słuchowego wiążą się z niemożnością pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym odbiorze w strukturach obwodowych. Wynika to z braku współpracy narządu słuchu z mózgiem, którego komórki nieprawidłowo rozpoznają i interpretują dźwięki docierające do ucha( Katz LC Somatosensory development. A New level of refinement. Curr Biol 1994 , 4(9):831-4). Energia rozpoznawana, jako dźwięk przechodzi przez ucho i jest przetwarzana w informację i interpretowana przez mózg ( dźwięk – ucho- pień mózgu – śródmózgowie – kora słuchowa). Umiejętność rozumienia dźwięków nabywamy przetwarzając wrażenia przedsionkowe w miarę rozwoju dziecka.


TESTY BASD

Zostały opracowane w ramach projektu  finansowanego przez Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych przez  Prof. Katrin Neumann z Uniwersytetu w Bochum i jej pracowników oraz firmę Path Medical GmbH.

Są to testy psychoakustyczne mające potwierdzić lub wykluczyć zaburzenia przetwarzania słuchowego.
Testy są przeznaczone dla różnych grup wiekowych w tym dla dzieci od czwartego roku życia.

Testy te składają się z różnych elementów takich jak:
zielony rozróżnianie  pośród  trzech alternatywnych  dźwięków  minimalną słyszalną różnicę dla bodźców dźwiękowych niebędących dźwiękami mowy (inny czas trwania tonu, natężenia dźwięku i częstotliwości)
zielony dwa pojedyncze testy pozwalające zbadać zdolność do rozróżniania dźwięków językowych (pod względem artykulacji i dźwięczności samogłosek i spółgłosek) – wyrazy bezznaczeniowe.

Procedury te zostały przedstawione  na XXVII. Kongresie Union of the European Phoniatricians, który odbył się w dniach od  2 do 5 października 2014 w Moskwie, i otrzymały przyznawaną przez EUHA pierwszą nagrodę roku 2014 European   Phoniatrics   Hearing  EUHA  Award. Aby procedury testowe były interesujące dla dzieci młodszych zostały zaprojektowane, jako elektroniczna gra, która jest zapisana w pamięci urządzenia Sentiero © firmy medycznej PATH Medical GmbH .
Następnie zostały zatwierdzone przy użyciu różnych metod odniesienia na 158 dzieciach w wieku od czterech do czterech i pół roku, i znormalizowane do sekundy, dla 293 dzieci w wieku od czterech do sześciu lat.


ZABURZENIA CENTEALNEGO PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO


Przedstawiamy państwu materiały filmowe przygotowane przez Fundację In Corpore na temat zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego (niedosłuchu centralnego) u dzieci.
Serdecznie polecamy zapoznanie się z wypowiedziami ekspertów, którzy będąc specjalistami w różnych dziedzinach omawiają problem niedosłuchu z wielu perspektyw.

zielony Dr hab. Ewa Emich-Widera jest krajowym konsultantem w dziedzinie neurologii dziecięcej. W rozmowie z red. Iwoną Flanczewską-Rogalską mówi o problemach z uzyskaniem diagnozy niedosłuchu centralnego.

zielony Katarzyna Wojaczyńska-Stanek jest specjalistą neurologii dziecięcej. Poniżej jej wykład na temat diagnozy różnicowej niedosłuchu centralnego i afazji.

zielony Dr n. med. Irena Urban, otolaryngolog, audiolog i foniatra, pracownik Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy "Medincus",  wypowiada się na temat diagnostyki słuchu w zaburzeniach centralnych procesów przetwarzania słuchowego.

zielony Katarzyna Rychetsky  omawia tematykę treningów słuchowych stosowanych w terapii dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

zielony Mgr Jadwiga Gluźniewicz, metodyk, opowiada o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niedosłuchem centralnym na terenie szkoły.

zielony Jadwiga Brzdąk z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie porusza ważną kwestię dostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości dzieci z niedosłuchem centralnym.

zielony Senator RP prof. Andrzej Misiołek przedstawia stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia specjalnego dla uczniów z niedosłuchem centralnym.

zielony Dyskusja uczestników konferencji dotyczącej centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

 

Dziecko niepełnosprawne

Z radością oddajemy w Państwa ręce autorskie poradniki elektroniczne poświęcone tematyce współpracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Poradniki stanowią atrakcyjną pozycję zarówno dla specjalistów jak i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Poradniki powstały w ramach projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka".  Zachęcamy do lektury.

zielony Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu masowym – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-3 lata – Iwona Sosnowska-Wieczorek
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat – Szymon Godawa
zielony Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych w wieku 6 lat – Szymon Godawa

Audycje radiowe

zielony Ekspert radzi: jak walczyć z dysleksją? - Radio Katowice, 19.11.2019.

Część 1            Część 2

Wojciech Skowroński rozmawia z Dyrketor Centrum In Corpore dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek.

zielony "Czas na rozmowę" - audycja "W Cztery oczy", która została wyemitowana w radiu eM 10.07.2018.
Redaktor Katarzyna Widera-Podsiadło rozmawia z psychoterapeutą z Centrum In Corpore, Niną Myalską o tym, jak rozmawiać.

zielony "Jak być super rodzicem?" - audycja "W Cztery oczy", która została wyemitowana w radiu eM 31.07.2018.

Redaktor Katarzyna Widera-Podsiadło rozmawia z psychoterapeutą z Centrum In Corpore, Niną Myalską o tym, jak być dobrym rodzicem.

zielony"Sztuka wypoczywania" - audycja "W Cztery oczy", która została wyemitowana w radiu eM 26.06.2018.

Redaktor Katarzyna Widera-Podsiadło rozmawia z psychologiem Centrum In Corpore, Joanną Muniowską o tym, jak wypoczywać.

Międzynarodowy Dzień Wcześniaka 17 listopada 2016 r.

zielony Wywiad z dr Katarzyną Wojaczyńską-Stanek, neurologiem dziecięcym, w Polskim Radiu Katowice, o roli neurologa w procesie diagnozy i terapii dzieci

zielony Wywiad z dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek, Prezesem Fundacji In Corpore, w Polskim Radiu Katowice, o konferencji "Wczesna interwencja specjalistyczna gwarancją optymalnego rozwoju dziecka" oraz bezpłatnych konsultacjach wielospecjalistycznych, organizowanych przez Fundację In Corpore wspólnie z Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore