Każdy z uczestników prowadzi terapię co najmniej 8 użytkowników AAC, aby uzyskać rekomendację. Podczas superwizji terapeuta określa: główne problemy użytkownika AAC, wybrane cele oddziaływań, aktywności, w których wykorzystuje wspomagające sposoby porozumiewania się, strategie oddziaływań terapeutycznych i zachowania docelowe. Ponadto współtworzy narzędzia oparte na niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego wprowadzane do wieloskładniowego systemu komunikacji klienta, a także określa czas trwania programu. Superwizja odbywa się w oparciu o analizę materiałów wideo i opisu oceny efektywności porozumiewania się osób ze złożonymi zaburzeniami komunikacji.

 Prowadząca:

zielony dr Magdalena Grycman – neurologopeda, specjalista w zakresie psychologii oraz zaburzeń komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które ukończyły szkolenie  z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak  się porozumiewam” (diagnoza, I i II stopień).

W ramach superwizji INDYWIDUALNEJ można uzyskać pomoc w:

zielony stawianiu trafnej diagnozy klinicznej w zakresie oceny porozumiewania się osoby niemówiącej

zielonyrefleksji nad wyborem adekwatnego sposobu porozumiewania się dla użytkownika AAC

 W ramach poszukiwania optymalnego sposobu porozumiewania się superwizor bierze pod uwagę takie zmienne jak: odpowiedni dobór systemu symboli, zapewnienie sposobu dostępu do pomocy AAC, dobór pomocy komunikacyjnej niskim i wysokim poziomie zaawansowania technicznego, a także ocenę przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólne nastawienie i motywację do komunikacji.

zielony doborze odpowiednich sposobów i strategii pomocy w zakresie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się

 W podejmowaniu tej kwestii superwizor uwzględnia problematykę zgłaszaną przez klienta, jego zasoby, kompetencje terapeuty oraz wiedzę naukową na temat określonych sposobów wspomagania w zakresie AAC.

 zielony tworzeniu strategii w oparciu o metodę aktywizacji użytkownika AAC

 zielony zidentyfikowaniu przyczyn braku postępów w pracy z określonym użytkownikiem AAC

W ramach superwizji GRUPOWEJ można uzyskać pomoc w:

zielony stawianiu trafnej diagnozy klinicznej w zakresie oceny porozumiewania się osoby niemówiącej

zielony refleksji nad wyborem adekwatnego sposobu porozumiewania się dla użytkownika AAC

W ramach poszukiwania optymalnego sposobu porozumiewania się superwizor bierze pod uwagę takie zmienne jak: odpowiedni dobór systemu symboli, zapewnienie sposobu dostępu do pomocy AAC, dobór pomocy komunikacyjnej opartej na niskiej i wysokiej technologii, a także ocenę przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą oraz ogólne nastawienie i motywację do komunikacji.

zielony doborze odpowiednich sposobów i strategii pomocy w zakresie wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się

W podejmowaniu tej kwestii superwizor uwzględnia problematykę zgłaszaną przez klienta, jego zasoby, kompetencje terapeuty oraz wiedzę naukową na temat określonych sposobów wspomagania w zakresie AAC.

zielony tworzeniu strategii w oparciu o metodę aktywizacji użytkownika AAC

zielony zidentyfikowaniu przyczyn braku postępów w pracy z określonym użytkownikiem AAC. Jeden dzień szkoleniowy obejmuje analizę 4 użytkowników AAC.
 
Termin superwizji: 20.10.2020, miejsce: Katowice
Cena: zostanie przesłana indywidualnie na maila
Regulamin: regulamin szkoleń

Zapisy poprzez formularz zgłoszenia Szkolenie Superwizyjne