Zaburzenia słuchu obwodowego i centralnego

Słuch jest niezbędnym warunkiem opanowania mowy i od najwcześniejszego dzieciństwa ma olbrzymie znaczenie w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i społecznym człowieka. Zaburzenia słuchu dzieli się na obwodowe (ślimakowe i pozaślimakowe) oraz odbiorcze centralne (pień mózgu i ośrodki korowe).

Zaburzenia słuchu obwodowego

Zaburzenia polegające na nieprawidłowym przewodzeniu lub odbiorze dźwięków wynikające z uszkodzenia narządu słuchu

W celu diagnozy zaburzeń słuchu obwodowego trzeba obowiązkowo wykonać:

 • Badanie laryngologiczne / audiologiczne
 • Audiometria tonalna
 • Audiometria impedancyjna

W określonych przypadkach Zespół może zlecić wykonanie dodatkowych badań, takich jak: badanie w wolnym polu słuchowym czy badanie elektrofizjologiczne (BERA).


Zaburzenia słuchu centralnego


Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD), inaczej zwane niedosłuchem centralnym, to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy zachowanej prawidłowej budowie i pracy części obwodowej narządu słuchu). Najczęściej skutkują opóźnieniem rozwoju mowy, zaburzeniem rozumienia mowy, a w konsekwencji powodują trudności w nauce, szczególnie czytania i pisania.

W celu diagnozy zaburzeń słuchu centralnego należy obowiązkowo wykonać:

 • Badanie psychologiczne
 • Badanie laryngologiczne / audiologiczne
 • Audiometria tonalna
 • Otoemisja akustyczna
 • Audiometria impedancyjna
 • Badanie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

Fakultatywnie mogą zostać zlecone dodatkowe badania logopedyczne oraz test uwagi słuchowej.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi — nie zwlekaj, przyjdź!

Co mówią o nas Pacjenci?

Jakość usług oferowanych w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore jest naszym priorytetem – cenimy opinię każdego Rodzica, oddającego nam swoją pociechę pod opiekę.

 • Dzieci nie traktują terapii, jako obowiązku – one przychodzą tu dla dobrej zabawy! Bonusem jest, że rehabilitacja przynosi zachwycające efekty, mimo, że początkowo nie dawano nam zbyt wielkich nadziei. Dziękujemy

  Katarzyna

  Mama Szymona

 • Po drugim etapie Tomatisa dostrzegamy poprawę koncentracji, jakości i szybkości czytania, a matematyka wręcz wskoczyła na wyższy poziom!

  Marek

  Tata Dominika

 • Córka po terapii SI jest spokojniejsza, lepiej utrzymuje równowagę. Chętniej podejmuje się zabaw ruchowych, które wcześniej były dla niej problemem. Dziękujemy

  Sylwia

  Mama Ani