Celem zajęć arteterapeutycznych jest stworzenie dziecku okazji do radosnego wyrażania siebie poprzez twórczość, wyzwalania entuzjazmu, rozwijania wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Podczas twórczej zabawy generowane są pozytywne emocje.

Muzykoterapia jest metodą terapeutyczną, bazującą na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na człowieka.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest pochodną klasycznej osteopatii. W terapii tej działamy na ciało poprzez rozluźnienie powięzi otaczających narządy oraz oponę twardą rdzenia kręgowego i mózgu.

IAS to Indywidualna Stymulacja Słuchu – metoda terapii słuchu, istotą zbliżona w wielu miejscach do metody Tomatisa. Polega ona na słuchaniu muzyki specjalnie nagranej na syntetyzatorze, odpowiednio dobranej do indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią.

Metoda ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie nazwane „elektronicznym uchem”. Zmusza ono ludzkie ucho do efektywnego, aktywnego słuchania, dzięki zastosowaniu muzyki o zróżnicowanej częstotliwości.

EEG Biofeedback/ Neurofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organiźmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.

Ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Integracja bilateralna jest indywidualnym programem ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców.