Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne

 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w zakresie zapobiegania COVID-19

Niniejsza instrukcja określa obowiązujące na terenie Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore (dalej: placówka) zasady mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z działalności placówki w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.

 

 •  1. W placówce nie są przyjmowane osoby chore, przebywające na kwarantannie, w izolacji domowej oraz posiadające wyraźne oznaki choroby, takie jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
 •  2. Preferowany jest kontakt telefoniczny z placówką.
 •  3. Wizyty są umawiane na konkretną datę i godzinę i innych niezbędnych informacji.
 •  4. Pacjenci i osoby im towarzyszące powinni się stawić na wizytę nie wcześniej niż 10 min. przed wyznaczoną godziną.
 •  5. Placówka zaleca nieangażowanie osób powyżej 60-ego roku życia do przyprowadzania i odbioru dzieci.
 •  6. Po wejściu do placówki należy zdezynfekować dłonie.
 •  6. Po wejściu do placówki należy zdezynfekować dłonie.
 •  7. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie rekomendowanej odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m.
 •  8. Oczekujący na przyjęcie w poczekalni korzystają z miejsc wyłącznie oznaczonych i zachowują dystans społeczny (to jest odległość od innych oczekujących wynoszącą 2 m).
 •  9. Na terenie placówki istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem:
  - dziecka do ukończenia 4-ego roku życia,
  - osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 •  10. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 •  11. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 •  12. Przed wejściem do toalety oraz po jej opuszczeniu należy zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym dostępnym w dozownikach na terenie Centrum.
 •  13. Wszystkie zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy.
 •  14. Podczas wykonywania obowiązków wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem pracownicy używają rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz przyłbic lub maseczek ochronnych.
 •  15. Pomieszczenia, w szczególności przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz znajdujące się tam przedmioty z którymi stykają się pacjenci i inne osoby (klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym) są regularnie wietrzone, czyszczone i dezynfekowane, adekwatnie do możliwości organizacyjnych i technicznych placówki.
 •  16. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu pracownicy mają prawo nie wpuścić takiej osoby do placówki lub nakazać jej opuszczenie oraz poinstruować o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego w celu konsultacji z lekarzem oraz udania się tam własnym transportem lub zadzwonienia pod numer 999 albo 112 oraz dodatkowo:
  a) Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, podlega wietrzeniu, a powierzchnie z którymi miała kontakt są dezynfekowane.
  b) Przyjęcia do placówki są wstrzymywane, a o zdarzeniu powiadamiana jest właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna, do której instrukcji i poleceń należy się zastosować.
  c) Informacje i wytyczne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w związku z CoVID 19 są dostępne na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, poszczególnych ministerstw, a także:
  - Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl,
  - Głównego Inspektora Sanitarnego : www.gis.gov.pl,
  - Rządowego Centrum Bezpieczeństwa : www.rcb.gov.pl
  - Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej: www.gov.pl.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Publicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Fundacji In Corpore

 

Informacje

 •  Centrum In Corpore- Publiczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna uruchomiło telefon zaufania - interwencja kryzysowa 532 396 661.
 •  Dyrektor przyjmuje do skarg i zażaleń w każdy poniedziałek godz. 14-16.

 

Bezpłatna pomoc psychoterapeutyczna dla obywateli Ukrainy

 •  kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.