Oferta

Ścieżka postępowania diagnostycznego

Twoja droga rozpoczyna się w tym miejscu. Indywidualnie przydzielony Opiekun – Koordynator przeprowadzi wywiad z Tobą i dzieckiem, zapozna Cię z procedurami Centrum.

About

Koordynowana Opieka Zdrowotna

Wnioski przedstawiane są w czasie konsylium Zespołowi Opiniującemu, który zasugeruje szereg możliwości – od konsultacji lekarskich po nowoczesne terapie indywidualne i grupowe.

Zostaniesz poinformowany o badaniach obowiązkowych i fakultatywnych oraz możliwościach wielospecjalistycznego wsparcia.

  • wizyta koordynatorska
  • konsylia lekarskie
  • bezpłatne programy
  • badania i konsultacje
  • terapie indywidualne i grupowe

Usługi medyczne

W Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore przeprowadzisz wszystkie diagnozy u Twojego dziecka. Odpowiednio dobrane formy terapii pobudzą rozwój psychomotoryczny i społeczny dziecka, zminimalizują lub zniwelują czynniki zakłócające.

Badania i konsultacje lekarskie

Badania i konsultacje lekarskie

Diagnoza audiologiczna, laryngologiczna, neurologiczna stanowi punkt wyjścia do dalszego leczenia, protezowania, ale także zastosowania całościowej terapii. Wysoką jakość usług diagnostycznych zapewnia nowoczesna aparatura medyczna (polisomnograf, tympanometr, otoemisja, BERA/ ABR, audiometr, EEG-Biofeedback, Tomatis).

Dowiedz się więcej - Badania i konsultacje lekarskie
Nowoczesne terapie

Nowoczesne terapie

Centrum jest placówką wykorzystującą innowacyjne techniki terapeutyczne stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. Działania tego typu skutkują poprawą pamięci i koncentracji uwagi, łatwiejszym przyswajaniem języków obcych, odstresowaniem i mogą być stosowane zarówno u dzieci, jak i młodzieży.

Dowiedz się więcej - Nowoczesne Terapie
Orzecznictwo i opiniowanie

Orzecznictwo i opiniowanie

Od października 2016 roku tdla osób w trudnej sytuacji życiowej Instytut Ekspertyz Psychologiczno-Sądowych In Corpore oferuje diagnostykę i opiniowanie w sprawach sądowych dotyczących mi.in. władzy rodzicielskiej, relacji rodzinnych, dysfunkcyjności rodziny oraz opieki nad dzieckiem.

Dowiedz się więcej - Orzecznictwo i opiniowanie

Bezpłatne programy

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Świadome rodzicielstwo to przyszłość zdrowego społeczeństwa - SZKOŁA ŚWIADOMEGO RODZICIELSTWA w in Corpore w Bielsku Białej – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. RPSL.09.02.06-24-037D/19. Projekt zakłada poprawę opieki nad kobietami w ciąży oraz budowanie postaw prozdrowotnych młodych rodziców poprzez organizację szkoły świadomego rodzicielstwa.

Czytaj dalej - Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to interdyscyplinarna pomoc, oferowana dziecku od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej. W tym okresie dochodzi do intensywnego rozwoju układu nerwowego, jest on szczególnie podatny na stymulację, wyrównywanie nieprawidłowości rozwojowych.
Program Wczesnego Wspomagania skierowany jest do dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi, chorobami przewlekłymi, z ciąż zagrożonych, powikłanych porodów – obciążonych uszkodzeniami rozwojowymi i nabytymi w okresie płodowym
lub okołoporodowym, z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego, urodzonych przedwcześnie, z wadami genetycznymi.

Czytaj dalej - Wczesne Wspomaganie Rozwoju WWR

Rehabilitacja Słuchu i Mowy

Rehabilitacja Słuchu i Mowy to bezpłatny program realizowany w ośrodku lub oddziale dziennym. W ramach tego programu opieką diagnostyczno-terapeutyczną objęci są Pacjenci, mający problemy ze słuchem i/lub zaburzenia mowy. Zajęcia skierowane są również do dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, które towarzyszą ww. zaburzeniom (np. zespół Aspergera, spektrum autyzmu, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność itp.), jak również z implantami słuchowymi czy niedosłuchem, w tym z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Czytaj dalej - Rehabilitacja Słuchu i Mowy

Rehabilitacja Wzorku

Rehabilitacja wzroku to bezpłatny program prowadzony przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej, obejmujący subdyscyplinę tyflopedagogiki, czyli działu pedagogiki specjalnej poświęconego edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących. Polega na prowadzeniu indywidualnych zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami dziecka słabowidzącego tak, aby w pełni mogło wykorzystywać wzrok do wszelakiej aktywności. Rehabilitacją wzroku (terapią widzenia) obejmowane są młodzież i dzieci – także te najmłodsze – z zaburzeniami wzroku, w tym kwalifikowane do grupy osób słabowidzących i niewidzących. Terapia ta zakłada pracę z dzieckiem, jak i z rodzicami dziecka (instruktaże, porady, wskazówki, konsultacje).

Czytaj dalej - Rehabilitacja wzroku

Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego

Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego to bezpłatny pogram realizowany w ośrodku lub oddziale dziennym Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Częstochowie. W ramach tego programu opieką diagnostyczno-terapeutyczną objęte są dzieci zagrożone nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

W zajęciach mogą uczestniczyć osoby w różnym wieku, także dzieci, od momentu wykrycia nieprawidłowości czy dysfunkcji, poprzez wiek przedszkolny i szkolny. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupie.

Czytaj więcej - Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego