Hanna Marszałek

Logopeda, Pedagog, Surdopedagog, Oligofrenopedagog, Tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej