Badania neurologiczne

Badania neurologiczne – podstawowa metoda diagnostyczna w neurologii, obejmuje badanie podmiotowe (wywiad)i badanie przedmiotowe układu nerwowego. W trakcie badania lekarz neurolog rejestruje poszczególne odchylenia od stanu prawidłowego u badanego pacjenta oraz stara się połączyć je w określony zespół objawów, charakterystyczny dla danej choroby. W badaniu istotna jest diagnostyka topograficzna, czyli określenie dokładnej lokalizacji (tzw. ogniska) zaburzeń. Badający określa wygląd i budowę czaszki, obecność lub brak objawów oponowych, bada nerwy czaszkowe , ocenia wzorzec chodu, bada tułów (m.in. odruchy brzuszne), kręgosłup, kończyny górne i dolne (wygląd, ruchy mimowolne, ułożenie, napięcie mięśniowe, ruchy bierne i czynne, siłę mięśniową, odruchy, zborność, czucie, ruchy naprzemienne). U małych dzieci przeprowadza również ocenę neurorozwojową.

Centrum In Corpore oferuje możliwość wykonania badania EEG i badania polisomnograficznego.