Rehabilitacja zaburzeń wieku rozwojowego – co to jest ?
Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/ oddziale dziennym obejmuje wielospecjalistyczną kompleksowa rehabilitację dzieci z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego  ryzyka ciążowo- porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.  Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka  w rehabilitacji w zależności od jego stanu zdrowia  

Gdzie odbywają się zajęcia w ramach Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego?
Od lipca 2014r. Centrum Diagnostyki Terapii IN CORPORE Filia w Częstochowie prowadzi bezpłatny program rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.
W Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, terapeuci posiadający przygotowanie merytoryczne i praktyczne: psycholog, psychoterapeuta, logopeda, neurologopeda, pedagog, surdopedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, specjalista wczesnej interwencji, specjalista w zakresie terapii Biofeedback, terapeuta metody Tomatisa.
Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupie.

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami z zakresu Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego ?
Dziecko musi posiadać skierowanie wydawane przez lekarza oddziału lub poradni NFZ:

- neonatologicznej
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- neurologicznej
- reumatologicznej
- chirurgii dziecięcej
- endokrynologii dziecięcej
- diabetologii dziecięcej
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Treść:
Skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla dzieci na rehabilitację zaburzeń wieku rozwojowego
+ rozpoznanie (ICD-10)
+ ksero dokumentacji medycznej

Zespół Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore Filia w Częstochowie udzieli wyczerpujących  odpowiedzi na wszelkie państwa pytania dotyczące rehabilitacji wieku rozwojowego.