Rehabilitacja Zaburzeń Wieku Rozwojowego realizuje wielospecjalistyczną kompleksową rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Rehabilitacja polega na zindywidualizowanym uczestnictwie każdego dziecka w rehabilitacji w zależności od stanu zdrowia.

Rehabilitacja Słuchu i Mowy to bezpłatny program realizowany w ośrodku lub oddziale dziennym. W ramach tego programu opieką diagnostyczno-terapeutyczną objęci są Pacjenci, mający problemy ze słuchem i/lub zaburzenia mowy.

Rehabilitacja wzroku to bezpłatny program prowadzony przez Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Dąbrowie Górniczej, obejmujący subdyscyplinę tyflopedagogiki, czyli działu pedagogiki specjalnej poświęconego edukacji i terapii osób niewidomych i słabowidzących.