1 września 2010 r w Katowicach przy ul. Puchały otwarte zostało pierwsze Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. W 2013 roku Centrum przeniosło swoją działalność do siedziby przy ul. Bażantów 2 w Katowicach. 


Inspiracją dla powstania Centrum była działalność Fundacji In Corpore, zorientowana na promocję i czynne wsparcie działań medycznych, edukacyjnych oraz szkoleniowych.
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore realizuje m.in. założenia Fundacji poprzez wdrażanie programów profilaktycznych oraz nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych w leczeniu i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.


Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” obejmuje działalność dwóch podmiotów: Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz NZOZ. Połączenie tych dwóch form działalności gwarantuje konsultacje specjalistów z zakresy medycyny oraz oświaty w jednym ośrodku, bez konieczności odsyłania Państwa do innych poradni.

ZESPÓŁ

Pracownicy Centrum w Katowicach:


dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek - Dyrektor Centrum, Prezes Fundacji In Corpore, Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, koordynator, logopeda, specjalista Rehabilitacji Poimplantowej, specjalista Metody Tomatisa, surdopedagog, terapeuta rodzinny


horbulewicz

lek. med. Anna Horbulewicz - Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Centrum Diagnostyki i Terapii "In Corpore", laryngolog, audiolog


mgr Sandra Sitek

mgr Sandra Sitek-Juranek - dyrektor administracyjno-finansowy, psycholog, surdopedagog, terapeuta ręki


mgr Iwona Wielesiewicz

mgr Iwona Wielesiewicz - logopeda, oligofrenopedagog z 25-letnim doświadczeniem w pracy terapeutucznej i pedagogicznej z dziecmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem, od 2008 roku czynnie stosująca w pracy terapeutycznej Metodę Tomatisa, koordynator: tel. 660 630 414

Iwona Wielesiewicz na stronie Tomatis® 


mgr Danuta Hawrylewicz

mgr Danuta Hawrylewicz - pedagog, tyflopedagog, specjalista metody Dennisona, mediator, specjalista metody Johansena, koordynator


dr n.med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

dr n. med. Katarzyna Wojaczyńska-Stanek - neurolog dziecięcy


lek.med. Paweł Dobrakowski

 dr n. med. Paweł Dobrakowski - lekarz medycyny, psycholog, specjalista metody Biofeedback


dr n.med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca - psychiatra

 lek. med. Katarzyna Piekarska-Bugiel – specjalista psychiatra

lek. med. Teresa Wolan - laryngolog, otolaryngolog

 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Morawski, specjalista otolaryngolog, audiolog, foniatra, implantolog


 

mgr Ewelina Kawiak - pedagog, diagnosta, terapeuta. Specjalista Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, specjalista w zakresie edukacji matematycznej. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną (trudności i umiejętności szkolne, gotowość szkolna) oraz terapią pedagogiczną.


dr Jerzy Wolny - pedagog


mgr Joanna Hillmann-Białostocka

mgr Joanna Hillmann-Białostocka - psycholog kliniczny, specjalista metody Biofeedback


mgr Katarzyna Rzońca

mgr Katarzyna Rzońca - psycholog


 
Pawlicka Sonia
mgr Sonia Pawlicka - oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, dogoterapeuta, współpracowała ze Śląskim Centrum Kynologicznym "Prestor" w Katowicach w zakresie prowadzenia zajęć z kynoterapii oraz wykładów podczas Kursu Psa Terapeutycznego I i II stopnia.

 
mgr Karolina Lazarowska-Mielnik

mgr Karolina Lazarowska-Mielnik - logopeda, surdopedagog, terapeuta ręki


Marta Mirek

mgr Marta Mirek - pedagog


Tomasz Kowalski

mgr Tomasz Kowalski - pedagog, terapeuta zajęciowy, technik masażysta


 dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta - pedagog, sudropedagog, arteterapeuta, instruktor choreoterapii


mgr Aneta Gutowska

mgr Aneta Gutowska - fizjoterapeuta, specjalista metody NDT-Bobath, PNF, specjalista metody Cranio-SacralnejMaria Kłosińska

mgr Maria Kłosińska - psycholog


 dr Blanka Król - psycholog, od kilkunastu lat zajmuje się m.in. pracą terapeutyczną z rodziną (rodzina w kryzysie, rodzina w okresie okołorozwodowym, rodzicielstwo zastępcze, zaburzenia więzi w rodzinie, rodzina po przeżyciu traumy)


runowska maria

mgr Maria Runowska - logopeda, terapeuta ręki


 mgr Anna Makowska - logopeda, neurologopeda, certyfikowany instruktor masażu Shantala


 dr Mariola Czajkowska - położna z wieloletnią praktyką w zakresie doradztwa w obszarze położnictwa i zdrowia kobiety, ekspert diagnostyki i leczenia zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Adiunkt w Zakładzie Propedeutyki Położnictwa/Zakładzie Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety na Wydziale Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Autorka i współautorka 84 publikacji w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych. Obecnie pracuje jako położna w Prywatnym Szpitalu Położniczo - Ginekologicznym "NZOZ ŁUBINOWA" w Katowicach. Ukończyła wiele szkoleń i kursów, m.in. specjalistyczny kurs "Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji".


mgr Grzegorz Szmajda – fizjoterapeuta, specjalizuje się w terapii narządu ruchu (korekcji wad postawy, rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej, problemach bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych). Doświadczenie i  ukończone specjalistyczne szkolenia pozwalają mu efektywnie dobrać metody terapeutyczne do indywidualnych potrzeb pacjenta. Doktorant na AWF Katowice.


Chrapkiewicz Bozena

mgr Bożena Chrapkiewicz - psycholog, oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się kompleksową diagnozą dzieci i młodzieży. W trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym i psychodramie.

 


Patrycja Szmajda mgr Patrycja Szmajda - fizjoterapeuta, terapeuta SI

 

 

 

 

 


Małgorzata Szywała mgr Małgorzata Szywała - fizjoterapeuta

 

 

 

 

 

 


 mgr Patrycja Gołębiowska - fizjoterapeuta, terapeuta ręki, terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej


paulina biel mgr Paulina Biel - fizjoterapeuta, specjalista terapii neurorozwojowej oraz metody Neurac

 

 

 

 

 


Marcelina Kowalczyk

mgr Marcelina Kowalczyk - muzykoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich z zakresu muzykoterapii w Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest także studentką kierunku Instrumentalistyki, kierunek - fagot. Swój warsztat pracy muzykoterapeutycznej rozwijała m.in. podczas wymiany studenckiej na Uniwersytecie Muzycznym „School of Music” w Louisville (USA), na warsztatach i obserwacjach w „Nordoff – Robbins Center for Music Therapy” w Londynie. Pracuje z dziećmi prowadząc grupową oraz indywidualną terapię muzyczną, opartą o aktywne i receptywne techniki muzykoterapeutyczne.


Tasinkiewicz Ploch Alicja

mgr Alicja Tasinkiewicz-Ploch – muzykoterapeuta, Ukończyła studia magisterskie z zakresu muzykoterapii w Akademii Muzycznej w Katowicach, jest także absolwentką kierunku wokalno-aktorskiego. Swój warsztat pracy muzykoterapeutycznej rozwijała m.in. podczas wymiany studenckiej na Uniwersytecie Muzycznym „School of Music” w Louisville (USA) czy warsztatach i obserwacjach w „Nordoff – Robbins Center for Music Therapy” w Londynie. Pracuje z dziećmi prowadząc grupową oraz indywidualną terapię muzyczną, opartą o aktywne i receptywne techniki muzykoterapeutyczne.


mgr Julita Błońska-Charchut - trenerka, psychoterapeutka i socjoterapeutka, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gestalt oraz Polskiej Federacji Psychoterapii


Joanna Ulfig

Joanna Ulfig - technik diagnostyki audiologicznej


Danuta Wieczorek

Danuta Wieczorek - technik diagnostyki ABR/ pielęgniarka


Magdalena Muzyk

Magdalena Muzyk - protetyk słuchu, specjalista systemów FM


 

sekretariat kce

Katarzyna Zaremba - kierownik sekretariatu


Ewelina Kocenka – pracownik administracyjny


Sławomira Zarembska-Cober – pracownik administracyjny


Sonia Sekuła – pracownik administracyjny


 Anna Ulczok - pracownik administracyjny


 Agnieszka Sobczyńska - pracownik administracyjny


 

 

GALERIA