Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore oferuje możliwość sprawdzenia, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, już od pierwszych dni jego życia. Konsultacje z psychologiem, pedagogiem, logopedą i fizjoterapeutą pozwolą ocenić, czy rozwój niemowlęcia przebiega prawidłowo, zdiagnozować ewentualne trudności rozwojowe i skierowac dziecko na odpowiednie konsultacje lekarskie. Jeżeli Twój maluszek ma zaburzenia rozwoju, w naszym Centrum może korzystać z programu wczesnego wspomagania rozwoju.

zielony KORP - Karta Oceny Rozwoju Psychruchowego

zielony diagnoza logopedyczna

zielony diagnoza fizjoterapeutyczna

zielony NBAS