METODA TOMATISA - trening uwagi słuchowej

stymulacja audio-psycho-lingwistyczna (SAPL)
 

Alfred Tomatis, profesor medycyny, otolaryngolog, prowadził badania nad związkiem pomiędzy słuchem, głosem, mową i językiem oraz ich wpływem na jakość życia człowieka.
Tomatis wprowadził rozróżnienie między dwoma procesami: słyszeniem a słuchaniem.
Wieloletnie doświadczenia doprowadziły go do konkluzji, iż słyszenie jest procesem biernym, zależącym od stanu narządu słuchu, natomiast słuchanie czyli uwaga słuchowa jest procesem aktywnym, polegającym na świadomym odbieraniu bodźców dźwiękowych, wydobywaniu z otoczenia istotnych dźwięków i czerpania w ten sposób informacji o otaczającym świecie.
Tomatis uważał, że dźwięk spełnia nie tylko funkcję informacyjną, lecz również stanowi bardzo istotną stymulację dla kory mózgowej. Dlatego stworzył on metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL). Metoda ta, ma na celu kształtowanie umiejętności aktywnego i świadomego słuchania, co w efekcie poprawia funkcjonowanie w wielu różnorodnych sferach życia.


PRZYGOTOWANIE DO PORODU

Wpływ stanu emocjonalnego mamy na jej jeszcze nienarodzone dziecko jest bezsprzeczny, dlatego dobrze jest, gdy w tym okresie może ona zadbać o własną kondycję psychiczną.
Ucho jest bardzo ważnym kanałem przekazu informacji i bodźców ze środowiska zewnętrznego. Brak odpowiedniego pobudzania - doładowania kory mózgowej - powoduje, że nasze samopoczucie jest gorsze, łatwiej ulegamy obniżeniu nastroju, trudniej radzimy sobie ze stresem. Metoda Tomatisa dzięki zastosowaniu  dźwięków bogatych w wysokie tony harmoniczne stymuluje korę mózgową, obniżając tym samym poziom lęku, co w efekcie znacznie poprawia samopoczucie.  Dynamizujące działanie Metody Tomatisa® wzmocnione jest efektem rozluźniającym na płaszczyźnie cielesnej, co ma pozytywny wpływ na zniwelowanie poziomu stresu i niepokoju.

Trening słuchowy - Metoda Tomatisa stosowana u kobiet w ciąży, działa relaksująco, odpręża i eliminuje stres związany z porodem.
Wykorzystywana w seansach muzyka Mozarta, mająca w swej strukturze całe spektrum wysokich częstotliwości energetyzuje CUN-korę mózgową i poprawia nastrój słuchacza.
Chorały gregoriańskie mające rytm zbliżony do rytmu serca człowieka, odprężają, wyciszają i działają kojąco na emocje.
Metoda ta jest stosowna z powodzeniem krajach Europy Zachodniej i wieloletnie obserwacje mówią o efektach terapii. A są to:
zielony krótszy poród
zielony lepsze samopoczucie
zielony spokojniej śpiące noworodki
zielony lepsza kondycja psychiczna młodych mam przy opiece nad noworodkiem

Jak przebiega trening słuchowy metodą Tomatisa?

Przed przystąpieniem do treningu słuchowego przeprowadza się szczegółową diagnostykę możliwych zakłóceń uwagi słuchowej podczas konsultacji audio-psycho-fonologicznej, wykonując test uwagi i lateralizacji słuchowej.

Organizacja zajęć

Metoda polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie nazwane „elektronicznym uchem”. Zmusza ono ludzkie ucho do efektywnego, aktywnego słuchania dzięki zastosowaniu muzyki o zróżnicowanej częstotliwości. Specjalne słuchawki podają dźwięk drogą powietrzną oraz kostną, co powoduje intensywną stymulację kory mózgowej oraz eliminacje nadwrażliwości słuchowych, przyczyniając się do poprawy procesów uczenia się i eliminowania stresu. Cały trening składa się z codziennych dwugodzinnych sesji podzielonych na 30-minutowe seanse. Podczas trwania sesji można rozmawiać, grać w gry planszowe i logiczne, bawić się lub odpoczywać. Każdy trening słuchowy prowadzony jest etapami, pomiędzy którymi konieczna jest przerwa, mająca na celu integrację pozytywnych zmian w obszarze uwagi słuchowej. Przebieg terapii jest monitorowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wariant podstawowy Metody Tomatisa:
Etap I – 30 godzin ćwiczeń rozłożonych na okres 15 dni, po dwie godziny dziennie.

Etap II – 15 godzin ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się na aktywnej pracy z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pod kontrolą terapeuty pracować nad eliminowaniem zakłóceń uwagi słuchowej.