AAC oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno – dotykowych.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca nie blokuje rozwoju mowy, jest prowadzona najczęściej równolegle z terapią logopedyczną.

Zapraszamy