EEG Biofeedback/ Neurofeedback jest metodą terapii opartej na technice komputerowej, umożliwiającej trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości.
Stosując EEG Biofeedback możemy poprawić wzorce czynności bioelektrycznej mózgu, co stwarza duże możliwości w leczeniu zaburzeń:

zielonyneurologicznych,
zielonypsychiatrycznych,
zielonypsychosomatycznych.

Celem treningu jest:

zielony poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi,
zielony hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie.

Już w maju w In Corpore w Częstochowie można będzie skorzystać  z treningu EEG Biofeedback. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie.

Więcej na temat EEG Biofeedback.