Oferujemy specjalistyczną pomoc osobom dorosłym z chorobami i zaburzeniami neurologicznymi:
zielony udar mózgu,
zielony choroba neurodegeneracyjna (choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane),
zielony uraz czaszkowo-mózgowy.
 
Proponowane programy rehabilitacyjne:
zielony „Powrót do codziennej aktywności"
zielony „Mowa od nowa”  
zielony „Wsparcie w kryzysie”

 

Cele:
zielony poprawa funkcjonowania fizycznego, poznawczego i emocjonalnego pacjentów neurologicznych,  
zielony redukowanie objawów niepełnosprawności fizycznej,  
zielony odzyskanie utraconych funkcji poznawczych,   
zielony zmniejszenie nasilenia zaburzeń emocjonalnych powstałych w wyniku uszkodzenia mózgu,
zielony wsparcie w skutecznym radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami,
zielony ułatwienie powrotu do samodzielnego funkcjonowania i aktywności zawodowej.


Oferujemy:
zielony konsultację neurologiczną,
zielony diagnozę funkcji poznawczych i emocjonalno-społecznych,
zielony rehabilitację mowy,
zielony trening funkcji poznawczych,
zielony psychoterapię,
zielony fizjoterapię,
zielony terapię metodą Tomatisa (trening słuchowy  usprawniający  m.in.  pamięć, koordynację ruchową, regulujący stany emocjonalne),

zielony Integrację  Bilateralną (indywidualnie opracowany  program ćwiczeń zachęcający mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców).
 
Zespół specjalistów:
zielony neurologopeda  
zielony fizjoterapeuta
zielony psycholog
zielony psychoterapeuta  
 
Istnieje możliwość spotkań w domu pacjetna.