Pacjenci objęci w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Częstochowie terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitacją zaburzeń wieku rozwojowego oraz rehabilitacją słuchu i mowy, mogą skorzystać z konsultacji u lekarza psychiatry po promocyjnej cenie 150 zł (regularna cena 210 zł). Zapisy w recepcji.
ZAPRASZAMY