Środa to w Centrum In Corpore w Katowicach jeden z bardziej pracowitych dni. Wtedy też zbiera się zespół zadaniowy pracowników In Corpore, a atmosfera staje się gorąca od pomysłów, inspiracji, planów.

W niedawnym spotkaniu prowadzonym przez dr Iwonę Sosnowską – Wieczorek, Dyrektora In Corpore, uczestniczyli koordynatorzy: mgr Iwona Wielesiewicz, mgr Katarzyna Rzońca, mgr Danuta Hawrylewicz, mgr Sandra Sitek-Juranek, mgr Magdalena Szendera–Lebuda, vice Dyrektor Filii In Corpore w Częstochowie, mgr Małgorzata Morel–Beza, zastępca Dyrektora Instytutu Ekspertyz Psychologiczno-Sądowych, dr Justyna Trepka–Starosta, pełnomocnik ds. działań Fundacji In Corpore, mgr Monika Marcinkowska, kierownik sekretariatu Katarzyna Zaremba oraz nowi pracownicy In Corpore: dr Rajmund Morawski , terapruta uzależnień, oraz dr Mariola Czajkowska, położna.

Zespół pracował nad wybranymi celami strategicznymi działaności In Corpore, jak:

  • pomoc i wsparcie osobom dotkniętym problemem uzależnienia, w tym od internetu (In Corpore, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oferuje możliwość prowadzenia terapii uzależnień),
  • pomoc i wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, wiążącej się z potrzebą przeprowadzania diagnostyki i opiniowania w sprawach sądowych (In Corpore w tym celu powołało Instytut ds. Ekspertyz Psychologiczno-Sądowych, z pomocy którego może skorzystać każdy potrzebujący),
  • pomoc i wsparcie kobietom i matkom poprzez podnoszenie świadomości w zakresie nieodpłatnych usług świadczonych przez położne (których zadaniem jest, o czym niewiele osób wie, wspieranie kobiet przez całe życie, a nie tylko podczas porodu).

Na spotkaniu omówiono również plan przebiegu nieodpłatnej konferencji z okazji Dnia Wcześniaka.