Wzrok ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka, a szczególnie dla dziecka, jest bowiem jednym z czynników mających zasadniczy wpływ na jego rozwój. Odgrywa dominującą rolę w poznawaniu rzeczywistości, a więc przedmiotów, osób i zjawisk pojawiających się w fizycznym i społecznym otoczeniu.

Zaburzenia w rozwoju widzenia mogą utrudniać prawidłowy ogólny rozwój dziecka tym bardziej, że rozwój zmysłu wzroku u słabowidzących nie przebiega automatycznie                         i spontanicznie. Dlatego też konieczna jest stymulacja i nauka korzystania ze wzroku. Im wcześniej jest rozpoczęta praca w tym zakresie, tym większe są szanse na wzrost skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkjconowaniu osoby dorosłej.

Rehabilitacją wzroku (terapią widzenia) obejmowane są dzieci i młodzież z zaburzeniami wzroku, w tym kwalifikowane do grupy osób słabowidzących i niewidzących. Terapia ta zakłada pracę z dzieckiem, jak i z rodzicami dziecka (instruktaże, porady, wskazówki, konsultacje).